Marta Soler Gallart

MARTA SOLER

 Dades de contacte Adreça Av. Diagonal 690
Telèfon 934039853
Fax  
Despatx 4124
Correu electrònic marta.soler@ub.edu
Currículum Vitae  

Marta Soler és doctora per Harvard University, professora agregada de sociologia a la Universitat de Barcelona i directora del CREA, centre de recerca en teories i pràctiques superadores de desigualtats, de la Universitat de Barcelona. També dirigeix el grup de recerca consolidat GIS (Gènere, Identitat i Societat). És membre de la Junta de ORCID, iniciativa investigadora sense ànims de lucre internacional. Tanmateix és avaluadora en la Comissió d’experts del 7è Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea en Ciències Socials i Humanitats (SSH) (Citizens & Governance, Priority 7) i membre del panel de Revisió Ètica d’investigació de la UE.

 

Marta Soler participa molt activament en diferents activitats investigadores d’associacions de sociologia com la American Sociological Assotiation (ASA), la International Sociological Assotiation (ISA) i la European Sociological Association (ESA). És membre de la Junta de l’Associació Catalana de Sociologia; forma part del Research Committee 25, Language and Society de la ISA i és membre del Executive Board del RC25 com a Assistant Journal Editor de la revista Language, Discourse & Society. També és membre de la Research Network 29, Social Theory de la ESA. Va ser membre del Board de la RN29 i escollida Co-coordinator de la Network.

 

La doctora Soler va ser Coordinadora de la Gestió del Coneixement en el projecte INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (2006-2011), l’única investigació en Ciències Socials seleccionada per la Comissió Europea entre els deu casos d’èxit del Programa Marc. Actualment es troba en la Coordinació del projecte del 7é Programa Marc de la Comissió Europea, IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of European SSH research (2014-2017), que es planteja el desenvolupament d’un sistema d’indicadors d’impacte científic, polític i social de aquelles investigacions en SSH que financin la Unió Europea.

 

Cal destacar la seva tasca de recerca com a investigadora principal en diversos estudis finançats pel Plan Nacional I+D+i. Es pot destacar el projecte Impacto de los actos comunicativos y nuevas masculinidades (2010-2012); així com el projecte Actos comunicativos y superación de las desigualdades sociales en las relaciones de género y la convivencia entre cultures (2006-2009). De la mateixa manera, ha investigat sobre la lectura dialògica i les tertúlies literàries dialògiques. La seva recerca en aquest camp ha portat a la creació de tertúlies literàries dialògiques en tot el món, millorant el rendiment de la lectura dels nens i les nenes, a la vegada que es transformen pràctiques culturals dels adults en les comunitats amb baixos nivells econòmics.

 

Marta Soler ha impartit conferències a nivell internacional en universitats i institucions com la UNESCO i la OEI (Organització d’Estats Iberoamericans). Recentment destaquen les seves conferències en el Fòrum Internacional de la ISA; així com en el Departament de Sociologia de la University of Wisconsin-Madison.

 

Entre les seves nombroses publicacions realça el seu llibre en coautoria amb John Searle “Language and social sciences”. Marta Soler és també editora de la revista RIMCIS (Revista Internacional Multidisciplinar de Ciencias Sociales).

 

 

Publicacions

 

Publicacions incloses al rànking JCR (Journal Citation Report):

 

Flecha, R., & Soler, M. (2014). Communicative Methodology:  Successful Actions and Dialogic Politics. Current Sociology, 62(2): 232-242. [ISI-JCR, Q3]

 

Flecha, R., & Soler, M. (2013). Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Education, 43(4), 451-465. [ISI-JCR, Q4]

 

Aubert, A., Serradell, O., & Soler, M. (2013). Compartiendo las diferencias en un mismo espacio ¿Comunidad Societal o Patriotismo de la Constitución? Scripta Nova, 17(427). [ISI-JCR, Q4]

 

Oliver, E., de Botton, L., Soler, M., & Merril B. (2011). Cultural intelligence to overcome educational exclusión. Qualitative Inquiry, 17(3), 267-276. [ISI-JCR, Q2]

 

Soler, M. (2011). Editorial. European Journal of Education, 46(2), 169-172. [ISI-JCR, Q3]

 

Soler, M., & Flecha, R. (2010). Desde los Actos de Habla de Austin a los actos comunicativos. Perspectivas desde Searle, Habermas y CREA. Special Issue: Communicative acts for social inclusion. Signos, 43(2), 363-375. [ISI-JCR, Q4]

 

Oliver, E., Soler, M., & Flecha, R. (2009). Opening schools to all (women): efforts to overcome gender violence in Spain. British Journal of Sociology of Education, 30(2), 207–218. [ISI-JCR, Q3]

 

Altres publicacions destacades:

 

Harris, S., & Soler, M. (2011). Education for social inclusion (Editorial). International Studies in Sociology of Education, 21(1), 1- 5.

 

Gatt, S., Ojala, M., & Soler, M. (2011). Promoting social inclusion counting with everyone: Learning Communities and INCLUD-ED. International Studies in Sociology of Education, 21(1), 33–47.

 

Valls, R, Soler, M., & Flecha, R. (2008).  Lectura dialógica: interacciones que mejoran y aceleran la lectura. Revista Iberoamericana de Educación (OEI), (46), 71-87.

 

Searle J., & Soler M. (2004): Lenguaje y Ciencias Sociales. Diálogo entre John Searle y CREA. Barcelona: El Roure.

 

Grup de recerca Grup de Recerca Consolidat 2009SGR648 de la Universitat de Barcelona