Ramón Flecha García

RAMON FLECHA

Dades de contacte Adreça Av. Diagonal 690
Telèfon 934039857
Fax  
Despatx 4111
Correu electrònic ramon.flecha@ub.edu
Currículum Vitae  

Ramon Flecha és catedràtic de Sociologia i Doctor Honoris Causa per la Universitat West Timisoara. Les seves aportacions han contribuït a diferents àmbits de la sociologia, dedicant-se a concretar teories i pràctiques que superen les desigualtats socials. Ha sigut expert en la Comissió de l’Àrea de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc d’investigació de la Unió Europea, nomenat pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya; i és membre del Comitè Editorial de la REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), [ISI-JCR, Q4].

 

El professor Flecha és l’investigador principal del projecte IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of European SSH research (2014-2017), finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea i que es proposa desenvolupar un sistema d’indicadors d’impacte científic, polític i social de les investigacions en Ciències Socials i Humanitats finançades per la Unió Europea. Ha estat l’investigador principal del projecte INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (2006-2011), l´únic projecte en Ciències Socials i Humanitats inclòs en la llista que la Comissió Europea va publicar de les 10 investigacions científiques amb més èxit.

 

Entre altres projectes competitius que ha dirigit destaquen l’RTD del 5è Programa Marc de la Unió Europea Workaló. The creation of new occupational patterns for cultural minorities: The Gypsy Case (2001-2004) i AMAL. Immigració i mercat laboral (2002-2005) del Plan Nacional I+D+i. Actualment està dirigint Cooperativismo competitivo: aportaciones a la sostenibilidad y calidad del empleo en el momento económico actual (2012-2014), també del Plan Nacional I+D+i, dins de la nova línia de recerca que està treballant sobre alternatives reals a l’economia capitalista juntament amb autors de referència internacional com Erik Olin Wright (expresident de la American Sociological Association).

 

Ha publicat 13 llibres científics (3 dels quals als Estats Units i 1 a la Xina) i 63 articles en 37 revistes indexades de vàries disciplines de les Ciències Socials. També ha estat convidat a donar moltes xerrades en diferents universitats d’arreu del món, com Harvard, Montpellier, Porto Alegre i Seoul.

 

Ha publicat amb autors rellevants com Touraine, Castells o Freire, entre d’altres, i la seva obra ha estat publicada a dotze idiomes diferents, incloent espanyol, anglès, xinès, alemany, francès, coreà, finlandès, romanès i portuguès.

 

Al 1991 va fundar CREA, el Centre d’Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats, en la Universitat de Barcelona.

 

És reconegut com el desenvolupador de les Tertúlies Dialògiques, el projecte Comunitats d’Aprenentatge i la Metodologia Comunicativa de recerca, referent en el Programa Marc de Recerca de la Unió Europea i objecte d’un special issue a la revista Qualitative Iquiry, primer quartil de l’àmbit Social Sciences Interdisciplinary del Journal Citation Report (JCR)

 

 

Publicacions

 

Entre les seves publicacions incloses al rànking JCR (Journal Citation Report) destaquen:

 

-          Flecha, R. (2014). Using mixed methods from a communicative orientation: Researching with grassroots Roma. Journal of Mixed Methods Research (in press). Previst que surti en el número: 8(3). [ISI-JCR, Q1]

 

-          Flecha, R. & Soler, M. (2014). Communicative Methodology:  Successful Actions and Dialogic Politics. Current Sociology, 62(2): 232-242. [ISI-JCR, Q3]

 

-          Flecha, R. & Soler, M. (2013). Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Education, 43(4): 451-465. [ISI-JCR, Q4]

 

-          Flecha, R., García, R. & Gómez, A. (2013). Transferencia de las tertulias literarias dialógicas a instituciones penitenciarias. Revista Educación, 360, pp 140-161. [ISI-JCR, Q4]

 

-          Sordé, T., Flecha, R. & Mircea, T. (2013). El pueblo gitano: una identidad global sin territorio. Scripta Nova, 17(427). [ISI-JCR, Q4]

 

-          Gómez, A., Puigvert, L. & Flecha R. (2011). Critical Communicative Methodology: Informing real social transformation through research. Qualitative Inquiry, 17(3), 235-245. [ISI-JCR, Q1]

 

-          Soler, M., & Flecha, R. (2010). Desde los Actos de Habla de Austin a los actos comunicativos. Perspectivas desde Searle, Habermas y CREA. Special Issue: Communicative acts for social inclusion. Signos, 43(2), 363-375. [ISI-JCR, Q4]

 

-          Oliver, E.; Soler, M.; Flecha, R. (2009). Opening schools to all (women): efforts to overcome gender violence in Spain, British Journal of Sociology of Education, 30(2), 207–218. [ISI-JCR, Q3]

 

-          Flecha, R. (1999). Modern and postmodern racism in Europe: dialogic approach and anti-racist pedagogies, Harvard Educational Review, 69(2), 150-171. [ISI-JCR, Q2]

 

Altres publicacions de rellevància són:

 

-          Flecha, R., Puigvert, L. & Ríos, O. (2013). The New Alternative Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinar Journal of Social Sciences, 2(1), 88-113.

 

-          Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R. y Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia.

 

-          Touraine, A.; Wieviorka, M.; Flecha, R. et al. (2004). Conocimiento e identidad. Voces de grupos culturales en la investigación social. Barcelona: Roure Ciència.

 

-          Flecha, R.; Gómez, J. & Puigvert, L. (2003). Contemporary Sociological Theory. New York: Peter Lang.

 

-          Flecha, R. (2000). Sharing Words. Theory and Practice of Dialogic Learning. Lanham, M.D: Rowman & Littlefield (publicats també en castellà i xinès).

 

-          Castells, M.; Flecha, R.; Freire, P.; Giroux, H.; Macedo, D. & Willis, P. (1999). Critical Education in the New Information Age. Lanham, M.D: Rowman & Littlefield.

 

 

Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Flecha

 

Grup de recerca Grup de Recerca Consolidat 2009SGR743 de la Universitat de Barcelona