Trajectories of modernity: comparing non-European and European varieties (TRAMOD)

TRAMOD té com a objectiu avançar en l’anàlisi de la pluralitat contemporània de les formes d’autocomprensió, i les corresponents estructures institucionals de les societats i sistemes polítics en el marc del context mundial actual. L’anàlisi de les múltiples formes de modernitat existents és el major repte al qual s’enfronta la teoria social i política actual, i la sociologia política i històrico-comparativa. Exigeix una anàlisi conceptual i empírica d’allò que és comú a les diferents formes de modernitat i d’allò que és diferent entre elles. També, exigeix una anàlisi del per què determinades formes de modernitat es van desenvolupar en configuracions socials específiques. En aquests moments, no hi ha respostes convincents a aquestes preguntes, els estudiosos en aquest camp, o bé subestimen les variacions i sucumbeixen en front d’una determinada comprensió de les tendències globals de neomodernització, o de transformació neoliberal del capitalisme global, o bé sobreestimen les continuïtats històriques i proporcionen una explicació culturalista de la diferència civilitzacional.

Dins aquest projecte, s’analitzaran les diverses formes d’autocomprensió a partir de les trajectòries històriques de les societats. Els objectius específics d’aquest projecte són: a) Complementar l’anàlisi institucional dominant de les societats modernes amb un enfocament interpretatiu, que se centri en l’autocomprensió social, i crear una comprensió de com aquestes noves interpretacions sorgeixen i contribueixen a la remodelació de les institucions; b) Desfer el concepte, massa complex, de modernitat en components que siguin empíricament analitzables a partir tant de les característiques comunes que comparteixen totes les societats modernes, com de les diferències que es deuen a les diverses possibles interpretacions de la modernitat; c) Analitzar dues societats no europees – Sud-àfrica i Brasil – i resseguir les articulacions específiques d’aquests components de la modernitat i les seves transformacions històriques; d) Confrontar les anàlisis de la modernitat europea amb la anàlisi resultant de les modernitats no europees per tal d’establir bases, empíricament riques, per a una sociologia global de les trajectòries de la modernitat.