Lopez Calvo, Laura

LAURA LÓPEZ CALVO

 Dades de contacte Adreça Edifici de Llevant

Passeig de la Vall d’Hebron 171

Barcelona 08035

Telèfon 934035165
Fax  
Despatx Despatx 14
Correu electrònic lauralopez@ub.edu
Currículum Vitae Laura López Calvo, professora associada del departament, és Doctora en Art, Comunicació Interactiva i Educació. Les seves línies de recerca estan vinculades a la comunicació, els mitjans, el gènere i l’educació.

 

Ha participat en diferents projectes de recerca competitius, tant a europeus com estatals, entre els que destaquen:

 

  • APADIS – Generación de un entorno virtual de aprendizaje accesible para Personas Mayores con o sin discapacidades. El aprendizaje abierto y a distancia en la educación formal y del tiempo libre de las Personas Mayores. Plan Nacional I+D+I. Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. IMSERSO. (2006-2007).
  • Violencia de género en las universidades españolas. Plan Nacional I+D+I. Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005-2008).
  • ABE-CAMPUS (Virtual Adult Basic Education Communities in Europa). Minerva Action, Socrates Program. European Comission (2003-2005).

 

Des del 2013 és Secretària del Editorial Board de la revista internacional Comunicación & Social Change. ISSN: 2014-3575 i entre les seves publicacions es troben:

 

Autors: Tellado, I.; López-Calvo, L.; Alonso-Olea, Mª J.

Títol: Dialogic Design of Qualitative Data Collection for Researching the Mirage of Upward Mobility.

Revista: Qualitative Inquiry

Any:  2014 (in press)

Base de dades d’indexació: JCR (Journal Citation Reports)

 

Autor: López, L.

Títol: Book Review: Chomsky, N. (2012). Ocupar Wall Street. Indignados. En el epicentro del capitalismo mundial. Barcelona: Ediciones Urano S.A. ISBN: 978-84-936961-7-7

Revista: RIMCIS. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences

Lloc de publicació: Barcelona

ISSN: 2014-3680

Volum: 2 Número: 3

Any:  2013

Base de dades d’indexació: DULCINEA DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 

Autor: Rue, L.; Rodríguez, F.; López, L.

Títol: Situating the Communicative methodology of research in the context of public science

Revista: International Review of Qualitative Research (University of California Press)

Lloc de publicació: Berkeley, California

ISSN: 1940-8455

Volum: 6 Número: 2 Pàgines, inicial: 307 final: 322

Any:  2013

Base de dades d’indexació: Educational Research Abstracts Online

 

Autor:  Dolors Comas d’Argemir, Iolanda Tortajada, Marta Muixí, Raúl Martínez y Beatriu Guarro. Con la colaboración de Blanca Garcès, Lena de Botton, Leticia Hernando, Sebastià Porras, Salwa El Gharbi, Noura Aharchi y Laura López.

Títol: Guia de llenguatge inclusiu-MDA. Immigració, Racisme I Xenofòbia (Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual

Lloc de publicació: Barcelona

Dipòsit legal: B. 28635-2013

Clau: Guia

Any: 2013

 

Autor: López, L.

Títol: Estat de la qüestió en e-learning, TIC i educació de persones adultes a Europa

Revista: Papers d’Educació d’Adults

Número: 53 Pàgines, inicial: 5 final: 7

Lloc de publicació: Barcelona

Clau: Article

Any: 2007

 

Autor: López, L.; Pulido, C.

Títol: APADIS, la inclusió igualitària de les veus en la Interacció Persona-Ordinador

Revista: Papers d’Educació d’Adults

Número: 55 Pàgines, inicial: 23 final: 24

Lloc de publicació: Barcelona

Clau: Article

Any: 2007

 

Autor: De Botton, L.; López, L.; Male, J.; Pulido, C.; Pulido, M.Á; Thika, A.; Tortajada, I.

Títol: Lectura intersubjectiva i intercultural del tractament informatiu dels fets de Ceuta i Melilla

Revista: Quaderns del CAC

Volum: 23-24 Pàgines, inicial: 51 final: 66

Lloc de publicació: Barcelona

ISSN: 1138-9761

Clau: Article

Any: 2006

Grup de recerca CREA – Centre de recerca en teories i pràctiques superadores de desigualtats.