Els peus que calciguen la terra. Els llauradors del Pais Valencià a la fi de l’edat mitjana (Pau VIciano)

Soto R (2014)

Historia Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural, 62, 219-242