CEHI - UB

El CEHI és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona, amb més de cinquanta anys d'història i amb una àmplia experiència en la investigació i la difusió social de la història del món actual. El CEHI situat al Pavelló de la República, que conté un ampli fons documental, té una àmplia experiència en l'estudi de la guerra civil, la dictadura franquista i la transició a la democràcia. A més el CEHI ha desenvolupat una dimensió més àmplia d'estudi entorn a l'anàlisi dels conflictes des d'una perspectiva històrica i ha estès la seva anàlisi a l'àrea geogràfica i cultural de la mediterrània.

El GRANMA. Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual vinculat al CEHI, és un grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (GRC99, 2009-2013 / GRC0006, 2014-2016), que treballa en aquesta doble vessant, entre la història recent de Catalunya i la dimensió internacional de la història del món actual.