Descripció i objectius del projecte

L'actual crisi humanitària que viuen els refugiats posa de relleu el fracàs de la protecció a la població civil i als refugiats en els conflictes armats actuals. Els reptes de les agències de les Nacions Unides, de les organitzacions internacionals, i oenagés cada vegada són més grans davant la incapacitat i manca de voluntat política de la comunitat internacional d'establir mecanismes de protecció en els conflictes armats a l'actualitat.

Avui les instal·lacions i el personal humanitari són objectius militars, la població civil segueix sent un objectiu militar i polític, els refugiats es concentren en els països limítrofs en condicions molt precàries, i els estats són incapaços d'establir i desenvolupar sistemes d'asil i protecció per als que fugen dels conflictes armats, de les crisis humanitàries o de la persecució política.

El projecte pretén apropar-se a l'actual crisi dels refugiats des d'una anàlisi històrica dels conflictes armats que tenen lloc en els principals països d'origen a través de l'estudi de tres casos significatius: Afganistan, Síria i Palestina. Així el projecte té com a objectius:

Realitzar un seguiment dels conflictes armats, de la situació humanitària i de la situació dels refugiats de l'Afganistan, Síria i Palestina.

Estudiar la intervenció de les agències de les Nacions Unides de protecció als refugiats i d'algunes oenegés als conflictes de l'Afganistan, Síria i Palestina.

Analitzar les diferents dinàmiques i factors que afecten el desenvolupament de programes i la consecució d'objectius i resultats de les agències de Nacions Unides i de les ONG.

Investigar les possibles contribucions de les agències i oenegés en la construcció de la pau en els conflictes de l'Afganistan, Síria i Palestina.

Traçar problemàtiques, reptes i oportunitats comuns de la intervenció de les agències de Nacions Unides i oenegés en els conflictes de la regió.

Analitzar les polítiques de la Comissió Europea davant els diferents grups de refugiats procedents dels països estudiats.