Siria, el largo camino de la primavera a la catástrofe humanitaria

En el moment en què s'acaba de signar l'acord entre l'EU i Turquia sobre els refugiats sirians i quan ja estem tan tristament acostumats a les imatges terribles procedents de les fronteres gregues  i d'arribar gairebé a pensar que estem davant d'una situació d'emergència humanitària permanent i en certa mesura inexorable, cal fer un pas enrere i aplicar a la lectura de la situació una mirada més detinguda i més àmplia. En aquest sentit, cal recordar com enfront de les explicacions simplistes, la situació que porta al desastre humanitari que estem presenciant és el fruit de la interacció de múltiples factors, uns més propers en el temps i altres, en canvi més llunyans. L'objectiu d'aquesta primera contribució és justament intentar dibuixar els eixos fonamentals que ens permetin reconstruir el procés que ha portat a la guerra a Síria i als enormes moviments de població, reconstruint, encara que sigui de forma breu el context històric dins el qual aquests fenòmens es produeixen.