Refugiados

La crisi dels refugiats i els nous conflictes armats

L’actual crisi de refugiats s'insereix en el context dels nous conflictes asimètrics que venen caracteritzant la postguerra freda i de les seves conseqüències. Analitzar  la crisi de refugiats requereix realitzar un seguiment dels conflictes armats que tenen lloc en els principals països d'origen.

Tipus de document: 
Any de publicació: 

Six years into the crisis: supporting Palestine refugees through the Syria crisis

Sección: 

UNRWA remains committed to support Palestine refugees in Syria through one of the gravest crises they have faced in decades. Six years into the crisis, the Agency continues to provide both humanitarian and human development programmes to help support the resilience of Palestine refugees and mitigate their specific vulnerabilities.