Paola Lo Cascio

Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de la Sapienza (Roma) i Doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Investigadora postdoctoral a l'Institut de Ciències Sociais de la Universidade de Lisboa (ICS-UL), és Professora Associada a la Universitat de Barcelona. Ha estat professora visitant a la University of Cambridge (2011) i a l’Università La Sapienza de Roma (2013). Forma part dels diversos projectes d'investigació del GRANMA i és membre del CEHI. Una part de les seves línies d'investigació estan relacionades amb l'anàlisi dels conflictes bèl·lics i les seves conseqüències socials i econòmiques. Autora de diverses pulicacions nacionals i internacionals, entre les quals es poden destacar: La guerra Civile Spagnola. Una storia del Novecento Carocci, Roma, 2013; Lo Cascio A. Segura i A. Pellegrini (ed): Soldiers, Bombs and Rifles: Military History of the 20th Century, CSP, Newcastle, 2013; Vo Nguyen Giap Dien Bé Phu, estudi introductori de Paola Lo Cascio, Editorial Yulca, Barcelona, ​​2015; "Further of the Neutralitat: the Spanish economics elits in front of the First World War through their publications", Contemporary European History (forthcoming).

Siria, el largo camino de la primavera a la catástrofe humanitaria

En el moment en què s'acaba de signar l'acord entre l'EU i Turquia sobre els refugiats sirians i quan ja estem tan tristament acostumats a les imatges terribles procedents de les fronteres gregues  i d'arribar gairebé a pensar que estem davant d'una situació d'emergència humanitària permanent i en certa mesura inexorable, cal fer un pas enrere i aplicar a la lectura de la situació una mirada mé

Tipus de document: 
Any de publicació: 
Sección: