La crisi dels refugiats i els nous conflictes armats

L’actual crisi de refugiats s'insereix en el context dels nous conflictes asimètrics que venen caracteritzant la postguerra freda i de les seves conseqüències. Analitzar  la crisi de refugiats requereix realitzar un seguiment dels conflictes armats que tenen lloc en els principals països d'origen. La perspectiva històrica en l'anàlisi dels conflictes ens ajuda a comprendre els orígens i les causes dels conflictes, així com poder analitzar millor la seva evolució i les seves conseqüències. La perspectiva històrica ens ajuda a comprendre els processos de conflictes que s'enquisten i es perpetuen i que es configuren com conflictes de llarga durada. La comunitat internacional ha desenvolupat al llarg de la història mecanismes d'assistència i protecció als refugiats. No obstant això, les crisis humanitàries conseqüència dels nombrosos conflictes posen en evidència el fracàs del compromís dels estats en la protecció de la població civil i en garantir l'asil a les persones que fugen.

El Sistema de les Nacions Unides està dotat de diferents agències relatives a la protecció dels refugiats i dels Drets Humans i juntament amb el Comitè Internacional de Creu Roja segueixen establint els principis bàsics del dret internacional humanitari i per tant regulant en el marc internacional les normatives de protecció als refugiats. Així també hi ha un complex sistema d’oenegés que realitzen acció humanitària i amb més o menys incidència desenvolupen accions per pal·liar els efectes de la guerra, per donar testimoni dels successos i per protegir els drets i la dignitat de la població civil en els conflictes armats, així com dels desplaçats i els refugiats. La documentació que ens proporcionen les agències de les Nacions Unides i les organitzacions internacionals són una font imprescindible per estudiar la situació dels refugiats i de la població civil, així com a comprendre millor els reptes i límits que té avui la comunitat internacional en la protecció de la població civil i dels refugiats.

(Un)protected, és un projecte d'investigació pensat per desenvolupar anàlisis entorn els conflictes armats, l'acció humanitària i la protecció als refugiats. Pretén pensar les crisis humanitàries que viuen avui els refugiats a partir de la perspectiva històrica dels conflictes armats en els països d'origen, el paper que desenvolupen les agències de les Nacions Unides i les oenegés i la seva relació amb les dinàmiques locals i regionals, així com analitzar les polítiques de la UE respecte a grups de refugiats en particular.

El projecte es desenvolupa a partir de l'anàlisi dels casos de Síria, Palestina i Afganistan. Es tracta de tres casos molt diferents, però en els quals la qüestió dels refugiats ocupa un lloc important. L'anàlisi de casos, ens permet conèixer millor les experiències concretes en el seu context local i regional per tal de traçar problemàtiques, reptes i oportunitats comunes.

Background paper: