Castellano English Estades temporals Inici OMPI Inici UB   
Estades temporals a la UB
Estades temporals
 
Informació General:
relacions.internacionals@ub.edu
 


Sol·licitud d'acceptació online : registre de dades, tràmits i documents

Formulari de sol·licitud d'acceptació online a la UB
Documentació i terminis per tramitar l'acceptació a la UB

Formulari de sol·licitud d'acceptació online a la UB

Un cop seleccionats i nominats per la vostra universitat d'origen per fer una estada temporal a la UB, heu d'emplenar el formulari de sol·licitud d'acceptació online que correspongui a la modalitat d'intercanvi de la vostra estada. Un cop emplenat, n'haureu d'imprimir dues còpies per fer els tràmits posteriors. 

Consideracions prèvies

 • El registre de les dades mitjançant aquest formulari no implica l'acceptació com a estudiant d'estada temporal a la UB. Caldrà que feu els tràmits que estableixi el procediment d'acceptació que estigui establert a la teva modalitat d'intercanvi.
 • Cal emplenar el formulari amb MAJÚSCULES.
 • Modificació de les dades registrades: si després de registrar les vostres dades detecteu un error, voleu fer una modificació i tornar a imprimir la sol·licitud, cal que us poseu en contacte amb el Responsable de Mobilitat internacional del centre per al qual heu fet la sol·licitud. Us contestaran per dir-vos que han modificat o anul·lat la vostra sol·licitud anterior, segons sigui el cas, i si procedeixen a l'anul·lació us informaran que ja podeu tornar a registrar les vostres dades.
 • Si ja heu registrat i confirmat les vostres dades, podreu tornar a imprimir la vostra sol·licitud d'acceptació online, entrant el codi de sol·licitud a la pantalla inicial del formulari.
Formulari d'estades temporals 2005-2006

FORMULARI DE SOL·ICITUD D'ACCEPTACIÓ ONLINE 2018-2019

(Aplicación compatible con Mozilla Firefox 3.0.x, Internet Explorer 7.x)

Requisits lingüístics

La UB recomana un B1 com a nivell mínim de coneixement de  Català, Espanyol o Anglès (en funció de quina sigui la llengua de docència de les assignatures) per als estudiants de mobilitat que fan una estada acadèmica en la nostra institució.
Més informació: http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/llengues/estudiants_de_mobilitat/estudiants_arribada/index.html?
Informació sobre les llengües de docència: http://www.ub.edu/sl/ca/socio/transparencia.html

 

Documentació i terminis per tramitar l'acceptació a la UB segons la modalitat d'intercanvi

A) Estudiants de modalitat: ERASMUS+: Estudis i Pràctiques

B) Estudiants de modalitat CONVENIS BILATERALS I GRUP COÏMBRA

C) Estudiants de modalitat: STUDY ABROAD

D) Estudiants de modalitat: SOL·LICITUD INDIVIDUAL

A. Estudiants de modalitat: ERASMUS+

A.1 Erasmus+ Estudis:

Documentació
Heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • dos exemplars de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen que voleu fer durant la vostra estada.
 • dues fotografies (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic.
 • Acreditació nivell idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics).
 • Documentació addicional que demani el Centre d'Acollida.

Terminis
Us recomanem trametre aquesta documentació al vostre futur centre de la UB en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al 2n semestre que no s'hagin tramès anteriorment).

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

A.2 Erasmus+ Pràctiques:

Documentació
En primer lloc heu d’aconseguir l’acceptació per part d’un departament o servei de la universitat, per a fer la vostra estada de pràctiques a la UB.
Quan tingueu l’acceptació, heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB (estades en Departaments) o a la Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (estades en serveis generals) la documentació següent:

 • dos exemplars de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen.
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • dues fotografies (mida carnet).
 • document d’acceptació per part del departament o servei que acull la vostra estada a la UB.
 • acreditació nivell d’idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics)

Terminis recomanats
Us recomanem trametre aquesta documentació al vostre futur centre de la UB un mes abans d'iniciar l'estada a Barcelona.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

B. Estudiants de modalitat: CONVENIS BILATERALS I GRUP COÏMBRA

Documentació
Heu d'enviar la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures i segell corresponents de la institució d'origen.
 • dues fotografies (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic
 • Acreditació nivell d'idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics)

Consideracions específiques de centre:

 • Si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s'haurà d'enviar també un portafolio, en format DIN A4, amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant.

Terminis
Us recomanem trametre aquesta documentació en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al 2n semestre, que no s'hagin tramès anteriorment).

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

 

C. Estudiants de modalitat: STUDY ABROAD

Consulteu a la vostra universitat d'origen i/o al responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació que heu de trametre i els terminis.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

 • Nota per als estudiants dels convenis específics amb els EUA: Brethren Colleges Abroad, California-Illinois, Knox College, Dartmouth College:
  Un cop ja hàgiu estat acceptats per fer l'estada a la UB, d'acord amb les condicions del vostre programa d'intercanvi, només heu d'emplenar la sol·licitud d'acceptació online i imprimir-ne una còpia per a vosaltres. No heu d'enviar cap document a la UB.
D. Estudiants de modalitat: SOL·LICITUD INDIVIDUAL

Requisits

 • estar matriculat en universitats o centres d’educació superior estrangers en estudis universitaris oficials similars als de la UB en què es vol matricular i no haver-los finalitzat,
 • tenir superat un curs acadèmic complet o un mínim de seixanta crèdits de l’ensenyament relacionat amb l’intercanvi, llevat dels estudiants de només segon cicle o de postgrau oficials,
 • documentar un coneixement adequat del català, del castellà, o de l'anglès (segons indicacions de la secció "Requisits lingüístics"), i
 • estar autoritzat per la universitat de procedència a cursar part dels estudis a la UB.

Els estudiants de la modalitat de sol·licitud individual han de fer el pagament de la matrícula de les assignatures a la universitat d'origen i a la UB. Els preus establerts per la normativa de matrícula de la UB pel curs 2017-2018 són:

 • Assignatures de grau: 90€ per crèdit.
 • Assignatures de màster: 120€ per crèdit.

Si alguna entitat o algun organisme us finança la inscripció acadèmica a la UB completament o parcialment, haureu de comunicar-ho al responsable d'intercanvis internacionals del vostre futur centre d'estudis de la UB i també li haureu de fer arribar la documentació corresponent.

Documentació
Heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en que voleu cursar estudis la documentació següent:

 • dos exemplars de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen.
 • carta de presentació de l'estudiant signada pel responsable acadèmic de la universitat d'origen.
 • expedient acadèmic original i la traducció al català o a l'espanyol (no cal que sigui jurada).
 • pla d'estudis de l'ensenyament que cursa l'estudiant a la seva universitat (també l'original i la traducció).
 • dues fotografies (de carnet).
 • si alguna entitat o organisme finança la inscripció acadèmica, s'ha d'adjuntar també la documentació corresponent.
 • certificat coneixement idioma (segons la secció Requisits Lingüístics).

Consideracions específiques de centre:

Terminis
Us recomanem trametre aquesta documentació al corresponent centre de la UB en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al 2n semestre que no s'hagin tramès anteriorment).

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no acceptats.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.