Castellano English Estades temporals Inici OMPI Inici UB   
Estades temporals a la UB
Estades temporals
 
Informació General:
ompi@ub.edu
 


Sol·licitud d'acceptació online : registre de dades, tràmits i documents

Formulari de sol·licitud d'acceptació online a la UB
Documentació i terminis per tramitar l'acceptació a la UB

Formulari de sol·licitud d'acceptació online a la UB

Un cop seleccionats i nominats per la vostra universitat d'origen per a fer una estada temporal a la UB, heu d'emplenar el formulari de sol·licitud d'acceptació online que correspongui a la modalitat d'intercanvi de la vostra estada. Un cop emplenat, n'haureu d'imprimir una còpia per a fer els tràmits posteriors. 

Consideracions prèvies

 • El registre de les dades mitjançant aquest formulari no implica l'acceptació com a estudiant d'estada temporal a la UB. Caldrà que feu els tràmits que estableixi el procediment d'acceptació que estigui establert a la teva modalitat d'intercanvi.
 • Consulteu la secció Informació Acadèmica abans d'emplenar el formulari.
 • Cal emplenar el formulari amb MAJÚSCULES.
 • Modificació de les dades registrades: si després de registrar les vostres dades detecteu un error, voleu fer una modificació i tornar a imprimir la sol·licitud, cal que us poseu en contacte amb el Responsable de Mobilitat internacional del centre per al qual heu fet la sol·licitud. Us contestaran per dir-vos que han modificat o anul·lat la vostra sol·licitud anterior, segons sigui el cas, i si procedeixen a l'anul·lació us informaran que ja podeu tornar a registrar les vostres dades.
 • Si ja heu registrat i confirmat les vostres dades, podreu tornar a imprimir la vostra sol·licitud d'acceptació online, entrant el codi de sol·licitud a la pantalla inicial del formulari.

 • Els estudiants extracomunitaris hauran de fer tots els tràmits d’acceptació necessaris amb suficient antelació per a no patir retards amb la tramitació del visat que impedeixin arribar a Barcelona en les dates previstes.
Formulari d'estades temporals 2005-2006

FORMULARI DE SOL·ICITUD D'ACCEPTACIÓ ONLINE 2023-2024


Requisits lingüístics

La UB demana un B1 com a nivell mínim de coneixement en al menys un dels tres idiomes de (Català, Espanyol o Anglès), en funció de quina sigui la llengua de docència de les assignatures escollides.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Responsable de Mobilitat internacional del centre per al qual heu fet la sol·licitud.

Informació sobre les llengües de docència: http://www.ub.edu/sl/ca/socio/transparencia.html

 

Documentació i terminis per tramitar l'acceptació a la UB segons la modalitat d'intercanvi

A) Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Estudis

B) Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Pràctiques

C) Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Doctorat

D) Estudiants de modalitat: ERASMUS+ amb Països Associats

E) Estudiants de modalitat: GLOBAL UB MOBILITY, GRUP COÏMBRA i CHARM-EU

F) Estudiants de modalitat: GLOBAL FACULTY UB

G) Estudiants de modalitat: STUDY ABROAD

H) Estudiants de modalitat: SOL·LICITUD INDIVIDUAL

I)
Estudiants de modalitat: Global Estudis amb Països Associats

J) Estudiants de modalitat: Global Pràctiques amb Països Associats


A. Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Estudis

Documentació:

Heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen que voleu fer durant la vostra estada. Consulteu l'apartat Informació Acadèmica per omplir el formulari online.
 • una fotografia (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic.
 • Acreditació nivell idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics).
 • Documentació addicional que demani el Centre d'Acollida.

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació al vostre futur centre de la UB en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre).

És possible que alguns centres estableixin dates diferents per a la presentació de sol.licituds dels estudiants extracomunitaris, per a que tinguin temps suficient de tramitar, en els seus països d’origen, el visat d’entrada amb les autoritats consulars espanyoles.

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

 

B. Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Pràctiques

Documentació:

En primer lloc heu d’aconseguir l’acceptació per part d’un departament o servei de la universitat, per a fer la vostra estada de pràctiques a la UB.

Quan tingueu l’acceptació, heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB (estades en Departaments) o a la Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (estades en serveis generals) la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen.
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • una fotografia (mida carnet).
 • document d’acceptació per part del departament o servei que acull la vostra estada a la UB.
 • acreditació nivell d’idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics)

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació al vostre futur centre de la UB un mes abans d'iniciar l'estada a Barcelona.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

 

C. Estudiants de modalitat: ERASMUS+ Doctorat

Tota la informació necessària sobre el procediment d'admissió i acceptació serà proporcionada per l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona: internacional.edub@ub.edu

 

E. Estudiants de modalitat: Global UB Mobility, Grup Coïmbra i CHARM-EU


Nominació i postulació

L'Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat d'origen de l'estudiant ha de nominar-lo mitjançant un correu electrònic a global.ub@ub.edu amb el nom i cognoms de l'estudiant, la Facultat UB de destinació i la durada de l'estada. També cal que adjunti per correu electrònic la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures i segell corresponents de la institució d'origen. Consulteu l'apartat Informació Acadèmica per omplir el formulari online.
 • una fotografia (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic
 • Acreditació nivell d'idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics)

Consideracions específiques de centre:

 • Si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s'haurà d'enviar també:
 • Portafolio, en format DIN A4, amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant
 • Carta de motivació
 • CV

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre).

L'Oficina de Relacions Internacionals de la UB notificarà a l'estudiant si ha estat acceptat mitjançant una carta d'acceptació signada pel Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de destinació. Així mateix, s'informarà i s'enviarà la carta d'acceptació al coordinador de la universitat d'origen de l'estudiant.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

 

F. Estudiants de modalitat: GLOBAL FACULTY UB

Documentació
Heu d'enviar la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures i segell corresponents de la institució d'origen. Consulteu l'apartat Informació Acadèmica per omplir el formulari online.
 • una fotografia (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic
 • Acreditació nivell d'idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics)
 • Documentació addicional que demani el Centre d'Acollida.

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre).

És possible que alguns centres estableixin dates diferents per a la presentació de sol·licituds dels estudiants extracomunitaris, per a que tinguin temps suficient de tramitar, en els seus països d’origen, el visat d’entrada amb les autoritats consulars espanyoles.

L'Oficina de Relacions Internacionals de la UB notificarà a l'estudiant si ha estat acceptat mitjançant una carta d'acceptació signada pel Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de destinació. Així mateix, s'informarà i s'enviarà la carta d'acceptació al coordinador de la universitat d'origen de l'estudiant. 

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

   
G. Estudiants de modalitat: STUDY ABROAD

Consulteu a la vostra institució d'origen i/o al responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació que heu de trametre i els terminis.

Recordeu que és convenient consultar l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

Estudiants dels convenis amb CASA, CIEE, University of California i Reed College: ompi.studyabroad@ub.edu

H. Estudiants de modalitat: SOL·LICITUD INDIVIDUAL

Requisits

 • estar matriculat en universitats o centres d’educació superior estrangers en estudis universitaris oficials similars als de la UB en què es vol matricular i no haver-los finalitzat,
 • tenir superat un curs acadèmic complet o un mínim de seixanta crèdits de l’ensenyament relacionat amb l’intercanvi, llevat dels estudiants de només segon cicle o de postgrau oficials,
 • documentar un coneixement adequat del català, del castellà, o de l'anglès (segons indicacions de la secció "Requisits lingüístics"), i
 • estar autoritzat per la universitat de procedència a cursar part dels estudis a la UB.

Els estudiants de la modalitat de sol·licitud individual han de fer el pagament de la matrícula de les assignatures a la universitat d'origen i a la UB. Els estudiants de la modalitat de sol·licitud individual han de fer el pagament de la matrícula de les assignatures a la universitat d'origen i a la UB. Els preus establerts per la normativa de matrícula de la UB (aprovats pel Consell Social) són:

Curs

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Preu per crèdit (*)

Grau

90€

90€

90€

Màster

120€

120€

120€

(*) Aquests preus poden ser diferents en el cas dels Centres Adscrits.

Si alguna entitat o algun organisme us finança la inscripció acadèmica a la UB completament o parcialment, haureu de comunicar-ho al responsable d'intercanvis internacionals del vostre futur centre d'estudis de la UB i també li haureu de fer arribar la documentació corresponent.

Documentació
Heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en que voleu cursar estudis la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen. Consulteu l'apartat Informació Acadèmica per omplir el formulari online.
 • carta de presentació de l'estudiant signada pel responsable acadèmic de la universitat d'origen.
 • expedient acadèmic original i la traducció al català, espanyol o anglès (no cal que sigui jurada).
 • pla d'estudis de l'ensenyament que cursa l'estudiant a la seva universitat (també l'original i la traducció).
 • una fotografia (de carnet).
 • si alguna entitat o organisme finança la inscripció acadèmica, s'ha d'adjuntar també la documentació corresponent.
 • certificat coneixement idioma (segons la secció Requisits Lingüístics).

Consideracions específiques de centre:

 • Si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s'haurà d'enviar també:
 • Portafolio, en format DIN A4, amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant
 • Carta de motivació
 • CV

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació al corresponent centre de la UB en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre).

És possible que alguns centres estableixin dates diferents per a la presentació de sol·licituds dels estudiants extracomunitaris, per a que tinguin temps suficient de tramitar, en els seus països d’origen, el visat d’entrada amb les autoritats consulars espanyoles.

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no acceptats.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

I. Estudiants de modalitat: Global Estudis amb països associats

Per a estudiants procedents d’institucions britàniques que faran una estada d’estudis a la UB en el marc del programa TURING SCHEME.

Documentació
Heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen. Consulteu l'apartat Informació Acadèmica per omplir el formulari online.
 • una fotografia (mida carnet).
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • Expedient acadèmic.
 • Acreditació nivell idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics).
 • Documentació addicional que demani el Centre d'Acollida.

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació al corresponent centre de la UB en les dates següents:

 • abans del 15 de juny (en cas d'estades de primer semestre o curs acadèmic sencer).
 • abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre).

El responsable de Mobilitat internacional del vostre futur centre d'estudis de la UB us enviarà un document, en el qual constarà si heu estat acceptats o no acceptats.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.

J. Estudiants de modalitat: Global Pràctiques amb països associats

Per a estudiants procedents d’institucions britàniques que faran una estada d’estudis a la UB en el marc del programa TURING SCHEME.

Documentació
En primer lloc heu d’aconseguir l’acceptació per part d’un departament o servei de la universitat, per a fer la vostra estada de pràctiques a la UB.

Quan tingueu l'acceptació, heu d'enviar al Responsable de Mobilitat internacional del centre de la UB (estades en Departaments) o a la Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (estades en serveis generals) la documentació següent:

 • un exemplar de la sol·licitud d'acceptació online degudament emplenada i amb les signatures corresponents de la institució d'origen.
 • certificat de la participació en el programa per part dels òrgans competents de la institució d'origen.
 • una fotografia (mida carnet).
 • document d’acceptació per part del departament o servei que acull la vostra estada a la UB.
 • Acreditació nivell idioma (Cal consultar la secció de requisits lingüístics).

Terminis
Heu de trametre aquesta documentació al vostre futur centre de la UB un mes abans d'iniciar l'estada a Barcelona.

Consulteu l'apartat Abans de venir a la UB per anar preparant la vostra estada a la nostra Universitat.