Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
MonUB Inici OMPI UB imatge de maquetació
Convenis Generals d'intercanvi de la UB
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

QUÈ ÉS?

Acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre la UB i universitats de diferents països del món.

En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat (veure Annex 1).

El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de le staxes acadèmiques a la Universitat de destinació. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materilas, etc, en les mateixes condicions que els estudiants locals. Es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la Universitat de destí segons els que s'hagi acordat abans de l'estada i sempre que es superin amb èxit els crèdits cursats.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

 

CONVENIS GENERALS (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
OBERTA

Des del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
DEA: només en cas de sol·licitar més d'una prioritat


COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

pendent

 

 

OBERTA

Mònica González

93 403 53 80

 

CONVENIS GENERALS (CURS 2017-2018)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA

Des de 9 de novembre de 2016 fins el 9 de gener de 2017

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
DEA: només en cas de sol·licitar més d'una prioritat

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud(APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Resolució definitiva

Resolució provisional

Esmena a la resolució provisional

 

 

RESOLTA

Mònica González

93 403 53 80

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat de CONVENIS GENERALS (curs 2018-2019)

 


 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 30.11.2017
imatge de maquetació