Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
MonUB Inici OMPI UB imatge de maquetació
GLOBAL UB MOBILITY
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

QUÈ ÉS?

Acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre la UB i universitats de diferents països del món.

En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat (veure Annex 1).

El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de le staxes acadèmiques a la Universitat de destinació. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materilas, etc, en les mateixes condicions que els estudiants locals. Es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la Universitat de destí segons els que s'hagi acordat abans de l'estada i sempre que es superin amb èxit els crèdits cursats.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

 


 

 

 

 

 

 

GLOBAL UB MOBILITY (CURS 2022-2023)

RECORDA! Has de registrar la sol·licitud impresa del SOP i la documentació per instància genèrica (consultar base V convocatòria)!!

Estat de la convocatòria Termini de la convocatòria Convocatòria i Annex Requisits lingüístics Equivalència acadèmica Resolució Registre i Sol·licitud al SOP Modificació/Consulta sol·licitud(un cop registrat al SOP) Document d'ajuda per fer la sol·licitud Contacte

TANCADA

Del 2 al 24 de novembre de 2021Convocatòria

Annex 1

 

Requisits lingüístics Global UB Mobility

 

- DEA

-Equivalència Acadèmica
de crèdits amb universitats Global UB Mobility-Responsables acadèmics de Facultat (per tramitar el DEA)

-FAQs

pendent

Sol·licitud plaça Global UB Mobility Enllaç per consultar el teu espai personal al SOP
(un cop has fet el registre)
-Document d'ajuda SOP

-FAQs
global.ub@ub.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL UB MOBILITY (CURS 2021-2022) TANCADA

Estat de la convocatòria Termini de la convocatòria Convocatòria i Annex Requisits lingüístics Equivalència acadèmica Resolució Registre i Sol·licitud al SOP Modificació/Consulta sol·licitud(un cop registrat al SOP) Document d'ajuda per fer la sol·licitud Contacte

RESOLTA

Del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

TANCADA

Convocatòria

Annex 1

 

Requisits lingüístics Global UB Mobility

Proves idioma EIM:
INSCRIPCIONS
del 09/11/2020 al 11/01/2021

- DEA

-Equivalència Acadèmica
de crèdits amb universitats Global UB Mobility


-Responsables acadèmics de Facultat (per tramitar el DEA)

-FAQs

Resolució provisional Global UB Mobility 2021-22

Esmena a la Resolució provisional

Resolució definitiva Global UB Mobility 2021-22

TANCADA

Sol·licitud plaça Global UB Mobility

Enllaç per consultar el teu espai personal al SOP
(un cop has fet el registre)
-Document d'ajuda

-FAQs
global.ub@ub.edu

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

 

 

 

 

 

 


 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 29.11.2021
imatge de maquetació