Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI GLOBAL UB MOBILITY UB imatge de maquetació
Informació per a estudiants participants en programes de mobilitat internacional - GLOBAL UB MOBILITY
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
                              
Imatge de diagramació                              
 
Àrea Alumne
 

Per a més informació:

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Pavelló Rosa. 1er. pis
(Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 53 80 / 81
global.ub@ub.edu

               
           

Curs 2022-2023

GLOBAL UB MOBILITY

 

Llegeix el FAQs per a resoldre els dubtes més freqüents'

clica aquí!

SESSIONS INFORMATIVES GoGlobal UB Mobility 2022-23. Estudiants amb plaça adjudicada

DATES de les sessions informatives (ja realitzades):

- 24 de febrer 2022. De 10:00 a 11:30 hores (sol·licita l'enllaç a global.ub@ub.edu)
- 25 de febrer 2022. De 12:00 a 13:30 hores (sol·licita l'enllaç a global.ub@ub.edu)

A TENIR EN COMPTE:

Si has estat seleccionat per participar en un programa de mobilitat internacional, caldrà realitzar una sèrie de gestions, en funció del programa de mobilitat en què participis, però en tots els casos hauràs de tenir en compte que cal viatjar amb:

Protecció i Seguretat

ASSEGURANÇA MÈDICA, D'ACCIDENTS I REPATRIACIÓ

L’estudiant ha de contractar una assegurança mèdica, d’accidents i repatriació, per estar cobert davant de qualsevol eventualitat. Cal tenir en compte que algunes universitats estrangeres, ambaixades o consolats podrien exigir la obligació de contractar una assegurança específica per als estudiants de mobilitat.

En el cas de la Unió Europea i dels països associats, si gaudeix d’assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d’aquell país (pagament avançat, retorn d’una sola part del percentatge, etc).

En cas que el país de destí no formi part d’algun dels països amb els que la UE té signat un conveni, hauràs de contractar obligatòriament una assegurança mèdica privada que et cobreixi tota l’estada al país estranger. En aquest cas, i si la universitat de destí o l'ambaixada no t'obiga a contractar-ne una en concret, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment FERRER & OJEDA:http://www.ferrerojeda.com/ca-ES/movilidad.aspx

RECOMANACIONS PER VIATJAR

És imprescindible conèixer i seguir les recomanacions del Ministeri d’Afers Exteriors a l’hora de viatjar i registrar-se en la representació consular espanyola en el país de destí.

Inscriure's en el Registro de viajeros
-
 Llegir-te les Recomendaciones de viaje del país de destinació
-En cas d'emergència consulta la pàgina del MAEC
Demanar cita prèvia al Centres de vacunacions al viatger internacional

Qüestions legals

TRAMITACIÓ VISAT

- Llistat de Consolats a Barcelona

És responsabilitat de l’estudiant tramitar el visat i, consegüentment, contactar amb l'ambaixada o consolat del país de destinació per fer els tràmits per poder entrar al país. Abans de comprar el bitllet d'avió, cal assegurar-se de poder entrar al país amb l'acceptació del visat corresponent. Quan l'estada és inferior a 180 dies o 6 mesos, hi ha alguns països on NO cal tramitar el visat però és possible que, un cop arribats al país de destinació, calgui fer tràmits amb l'ambaixada. Si és el cas, l'ambaixada o consolat et podrà donar més informació.

Quan començar a tramitar el visat?
Habitualment el podràs començar a tramitar quan la universitat d'acollida t'enviï la carta d’acceptació. Amb tot, abans de rebre-la, contacta amb l’ambaixada o consolat del país de destinació per saber quins documents hauràs de preparar per tramitar el visat. Habitualment et demanen la carta d’acceptació de la universitat de destinació i et poden sol·licitar que contractis una assegurança mèdica, d'accidents i repatriació amb unes característiques concretes i/o que justifiquis econòmicament un import en concret.

-Per destinacions a EUA i Canadà (>6 mesos), s’ha de tramitar el visat a Madrid. Llistat consolats: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=2000805&jq=200017 

Què cal tenir en compte per tramitar el visat? 

•Hi ha ambaixades o consolats que sol·liciten una justificació econòmica per tramitar el visat (Corea del Sud, EUA,...)  
•Hi ha ambaixades o consolats que si l’estada és menor de 180 dies no t'obliguen a tramitar el visat, però pot ser que calgui fer uns tràmits quan arribis al país de destinació. Consulta-ho amb l’ambaixada. 
•De vegades, per tramitar el visat, t'obliguen a tenir una assegurança prèvia amb unes característiques concretes  (consultar-les amb l'ambaixada)
ATENCIÓ:  s’ha de fer amb temps. No es recomanable fer el tràmit a darrera hora. Excepte en els casos esmentats i per indicació de l'ambaixada, és imprescindible el visat per poder entrar al país.

NORMATIVA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

- La mobilitat internacional d’estudiants es regula segons la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de 14 de juny de 2017.

Escala d'equivalencia de sistema de qualificacions

 

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A LA UB (un cop acceptat/da a la universitat de destí):

 

MODIIFICACIONS de la MOBILITAT ADJUDICADA i ACCEPTADA

Tràmit

Què és?

Procediment

RENÚNCIA

Quan l'estudiant accepta la plaça de mobilitat, però per una causa sobrevinguda decideix renunciar-hi.

L’estudiant haurà de marcar la casella de Renúncia del seu espai personal del Mobility-Online SOP. L’OMPI confirmarà la renúncia.

CANVI DE SEMESTRE

L'estudiant pot sol·licitar un canvi de semestre (i passar la mobilitat del 1er al 2n semestre o vici-versa), abans de l’inici de la mobilitat i sempre i quan sigui possible, tenint en compte els terminis de nominació i aplicació a la universitat de destí.

Haurà d'emplenar la Sol·licitud de canvi de semestre i adjuntar un nou DEA (signat pel responsable acadèmic de l'ORI), conforme podria cursar assignatures durant el semestre que proposa fer la mobilitat. Enviar-ho a global.ub@ub.edu 

AMPLIACIÓ D'ESTADA

(de 1er al 2n semestre)

Abans de l’inici de la mobilitat o un mes abans de finalitzar l'estada de 1er semestre (no es poden sol·licitar ampliacions d'estada el 2n semestre),  l'estudiant pot fer una Sol·licitud d’ampliació d’estada. Cal tenir en compte que, per poder ampliar l'estada, s'ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats.

Haurà d'emplenar la Sol·licitud d'ampliació d'estada i adjuntar un nou DEA (signat pel responsable acadèmic de l'ORI), conforme podria cursar assignatures durant el 2n semestre que proposa fer l'ampliació. Enviar-ho a global.ub@ub.edu 

REUBICACIÓ

En cas de no ser acceptat per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es valorarà la reubicació a una altra universitat, sempre i quan sigui possible, tenint en compte els terminis de nominació i aplicació a la universitat de destí, així com temes acadèmics.

 


FINANÇAMENT

Si ets beneficiari del Global UB Mobility, pots sol·licitar determinats ajuts complementaris:

PENDENT DE PUBLICACIÓ 2022-23

OBERTA

NOU!  Oberta la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional MOBINT-MIF 2022 de la Generalitat de Catalunya pel curs 2022-23.​ 

El termini estarà obert a partir del dia 22 de juliol i fins el proper 15 de setembre a les 14:00 h,​ hora local de Barcelona.​

 

 

 
 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 23.12.2022
imatge de maquetació