Logo Universitat de Barcelona imatge de maquetació
Español English Inici OMPI UB imatge de maquetació
Professorat no Unió Europea
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Tràmits Professorat Estranger

Si el professor no és d’un estat de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa té aquestes opcions:

1.- Permís de residència i excempció del permís de treball

2.- Permís d'estada per estudis o investigació

3.- Autorització per a treballar

 


 

1.- Permís de residència i excempció del permís de treball

Poden ser exceptuats els professors estrangers convidats o contractats per una Universitat espanyola. Es considera com a tal els docents estrangers que, tenint la titulació acadèmica adient, siguin convidats o contractats per una Universitat espanyola per a desenvolupar tasques lectives o un programa tècnic, científic o d’interès general.

En el cas que el professor no sigui resident legal a Espanya, haurà de tramitar el visat de residència i excepció del permís de treball en el consolat espanyol del seu país d’origen o de residència legal. Des de la UB s’ha de facilitar el contracte signat o bé la carta d’invitació. Pot buscar el consolat o ambaixada d’Espanya del país corresponent al web del Ministeri d’Afers Exteriors.

Si el professor estranger sí és resident legal (Exemple: té un permís de residència temporal i treball per compte propi) aleshores sí que des de l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB tramitem amb la Subdelegació del Govern el reconeixement de l’excepció.

Per a qualsevol dubte o tramitació ens podrà trobar a:

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals
Pavelló Rosa, 1a planta
Recinte Maternitat
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

Tel. (34) 93 403 55 62
Fax: (34) 93 403 53 87
e-mail: aromero@ub.edu

HORARI: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores

Renovació del permís
La primera autorització que es concedeix és vàlida per un any. La segona autorització serà vàlida per a dos anys i de dos anys més en la següent renovació, si perduren les circumstàncies que motiven l'excepció.
La renovació de l’excepció del permís de treball la pot fer directament el sol·licitant en qualsevol registre oficial del Ministeri d’Administracions Públiques o bé de la Generalitat de Catalunya.

Model de sol·licitud

Procediment i documentació

Oficines on presentar la renovació2.-Permís d'estada per estudis o investigació

En els casos que no hi ha una relació contractual entre la Universitat de Barcelona i l’investigador, és recomanable tramitar un visat d’estudis o investigació.

Ciutadans de la Unió Europea

Si és d’un estat de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgaria, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rumanía, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa té dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

De totes maneres, moltes vegades el professor comunitari necessita el NIE per qüestions pràctiques (p.e. Obrir un compte en una entitat bancària espanyola). Si aquest és el cas, la persona empadronada a Barcelona ciutat s’ha d’adreçar directament a la comissaria ubicada a la Rambla de Guipúscoa, 74. Si té residència fora de la ciutat de Barcelona s’ha d’adreçar a la comissaria local.

Ciutadans no comunitaris

Si l’investigador no és d’un estat de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa i la seva estada és igual o superior a sis mesos necessita tramitar un visat d’estudis o investigació.

El visat es tramita a l’ambaixada o consolat d’Espanya del seu país d’origen o bé en el país de residència legal. La documentació que ha de presentar per obtenir el visat l’ha de consultar en la mateixa ambaixada o consolat. Pot buscar el consolat d’Espanya del seu país al web del Ministeri d’Afers Exteriors.

Evidentment, li demanaran una carta d’acceptació de la Universitat. El visat sempre és de 90 dies i, un cop arribi a Barcelona disposa de 30 dies a partir de la data d’entrada a l’estat espanyol per tramitar la targeta d’estada per investigació (NIE) que regularitza la seva situació durant un any i que es podrà renovar sempre que la investigació tinguin continuïtat.

Un cop arribi a Espanya, l'investigador ha de passar per la comissaria de policia durant els 30 primers dies des de la teva entrada al nostre país per tramitar la targeta d’estada per estudis.

Model de sol·licitud

Documentació

Mapa de la comissaria

Renovació del permís
El permís d'estada per estudis o investigació té una validesa d'un any i és renovable sempre i quan continuï la investigació. Si l'estranger ha de renovar el seu permís, s'ha de presentar a la nostra oficina abans de la data de caducitat de la targeta. La renovació es pot fer amb una antelació màxima de 60 dies abans de la data de caducitat.

Model de sol·licitud

Procediment i documentació

3.-Autorització per a treballar

Els estrangers que disposin del corresponent visat d'estudis o investigació podran ser autoritzats a realitzar activitats lucratives laborals, en institucions públiques o entitats privades, quan qui contracti com a subjecte legitimat presenti la sol·licitud d'autorització de treball.

Els contractes hauran de formalitzar-se per escrit i s'ajustaran a la modalitat de contracte de treball a temps parcial. En el supòsit de ser jornada completa, la seva durada no podrà superar els 3 mesos, ni coincidir amb els períodes lectius.

La vigència de l'autorització coincidirà amb la durada del contracte de treball i no podrà ser superior a la durada del visat o autorització d'estudis, per la qual cosa, la pèrdua de vigència serà causa d'extinció de l'autorització.

Els tràmits per aconseguir l’autorització de treball s’han de fer directament a les oficines del SOC de la Generalitat de Catalunya i personalment per l’empresari o bé per qui tingui la representació legal de l’empresa.

L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals presenta davant les oficines del SOC de la Generalitat de Catalunya les autoritzacions de treball on la UB figuri com a empresa.

Procediment

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 25.07.2023
imatge de maquetació