Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
ALTRES CONVOCATÒRIES DE LA UNIÓ EUROPEA
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Erasmus Mundus Acció 2: Acords de Col·laboració. Mobilitat de professors i investigadors.

Programa EN EXTINCIÓ de la EACEA per fomentar la cooperació estructurada entre les institucions d’educació superior europea i de tercers països mitjançant la promoció de la mobilitat en tots els nivells d’estudis, així com investigadors, acadèmics i personal administratiu.

Projectes de consorcis on la UB és membre (coordinador o soci) del partenariat. Més informació

En la web del programa Erasmus Mundus de l’EACEA es pot consultar el llistat total de projectes seleccionats en les diferents convocatòries del programa. Els interessats en sol·licitar una mobilitat en el marc d’aquests projectes han de tenir en compte en primer lloc si la UB és una de les universitats que formen part del consorci convocant.
Si és així, com a personal adscrit a una de les universitats membres del consorci, hauran d’optar per les places TG1.
Si no és així, com a personal adscrit a una universitat europea no membre del consorci, hauran d’optar per les places TG2.
Més informació

 

- Convocatòria del Programa de moblitat acadèmica intraafricana de la Unió Europea.
- Resum Convocatòria
Termini de presentació: 15 de juny de 2016 a les 12 hores.


 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 16.03.2016
imatge de maquetació