Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
ERASMUS+
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 


Nou programa europeu que engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport. S’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i el període de vigència serà del 2014 – 2020.
Erasmus+ inclou els programes existents del Programa d’Aprenentatge Permanent i també els programes d’educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals i Joventut en acció.

- Presentació general del Programa ERASMUS +
- Accions Joint Master Degree i KA2

L’Erasmus+ s’estructura en tres accions:

Acció clau 1: Mobilitat de les persones.
Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.
Acció clau 3: Recolzament a la reforma de les polítiques.

 

Acció clau 1: Mobilitat de les persones.

-Erasmus mobilitat professorat:
 L'objecte de la convocatòria és facilitar les estades del professorat de la Universitat de Barcelona amb finalitats de docència en institucions públiques i/o privades (universitats, centres de recerca, empreses, etc.) en països elegibles ERASMUS+  amb les quals la UB tingui signat un acord interinstitucional Erasmus+ per a la mobilitat de professorat amb la finalitat d’impartir docència.
 El nombre de beques que es podrà atorgar durant el curs 2014-2015 és de 52 mobilitats. Més informació.

-Joint Master Degree:
Antics Màsters de l’Erasmus Mundus.
Programa d’estudis internacional integrat al més alt nivell per confeccionar un Màster universitari de 60, 90 o 120 ECTS, lliurat per un consorci internacional d’universitats de diferents països on es dona l’oportunitat de participar amb socis amb experiència específica i interès en els estudis coberts per al programa conjunt.
Entre els objectius més destacables està impulsar les millores de qualitat, la innovació, l’excel·lència i la internacionalització de les Universitats. Més informació.

 
Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

-Strategic  Partnerships:
Recolza el desenvolupament, transferència i/o implementació de pràctiques innovadores i  de la implementació d’iniciatives conjuntes que promocionin la cooperació, l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències a nivell europeu.
Està dirigit a desenvolupar iniciatives dirigides a un o més camps de l’educació formativa i joventut i promocionar  la innovació, l’intercanvi d’experiència i Know-how entre diferents tipus d’organitzacions involucrades en els camps de l’educació, la formació i la joventut o en altres camps rellevants. Algunes activitats de mobilitat són recolzades en la mesura que contribueixin als objectius del projecte. Més informació.

-Knowledge Alliances:
-Entre institucions d’educació superior i empreses amb l’objectiu de fomentar la innovació, l’emprenedoria, la creativitat, l’ocupabilitat, l’intercanvi de coneixement i/o multidisciplinari, l’ensenyament i l’aprenentatge.
-Es dirigeix a l’enfortiment de la capacitat d’innovació europea i al foment de la innovació a l’educació superior, els negocis i l’entorn socioeconòmic més ampli.
Donen prioritat als projectes que contribueixen a la modernització dels sistemes d’educació superior europeus, és a dir, per augmentar els nivells d’assoliment d’ocupabilitat que pateix Europa. Més informació.

-Capacity Building :
Donen suport a la cooperació amb Partner Countries en els camps de l’educació superior i la joventut. Capacity Building projects es dirigeixen a donar suport a les organitzacions/institucions i sistemes en els seus processos de  modernització i internacionalització. Algunes activitats de mobilitat son recolzades en la mesura que contribueixin als objectius del projecte.

Aquesta acció contribueix al desenvolupament de la sostenibilitat i inclusiu el creixement socio-econòmic en els Partner Countries i hauria d’assegurar el desenvolupament i els principis i objectius de les accions exteriors de la UE, incloent la cohesió social, l’equitat, i una adequada diversitat geogràfica.
Més informació.

 
Acció clau 3: Recolzament a la reforma de les polítiques.

Les activitats de recolzament a la reforma de polítiques es dirigeixen a la consecució dels objectius de la estratègia Europa 2020, del Marc estratègic per la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i formació i de l’Estratègia Europea per a la Joventut.

 


 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 18.12.2018
imatge de maquetació