Especial Inici Exercici Pressupostari

En aquesta pàgina us posarem un recull de les normes i de les operacions més adequades per preparar un bon inici del pressupost de la UB per aquest any.

A principi d'any recordeu, que les Unitats Transversals de l'Àrea de Finances són les encarregades de carregar saldos, romanents i documents de l'any anterior que han de passar a l'exercici actual, tot seguint un calendari que es pot allargar fins a final de febrer.

Durant aquest període heu d'estar atents als correus i notícies que venen de Comptabilitat informant sobre el procediment d'incorporacións.

Per tal que pugueu fer un bon inici, us posem algunes normes de la Direcció de Finances i algunes utilitats del SAP que us podran ajudar.

Normativa
Descripció
Pressupost UB 2021 Podeu veure amb tot detall el Pressupost de la UB de l'any 2021, tant d'Ingressos com de Despeses. Molt interessant, si us agraden els números de la UB.
Bases Execució Pressupost 2021 Recull les normes d'execució del Pressupost de la UB. És convenient llegir-lo al menys una vegada. Serveix per entendre millor com es gestiona el pressupost de la nostra Universitat.
Classificació Econòmica Despeses 2021 Detall de la Classificació Econòmica del Pressupost de Despeses de l'any 2021
Incorporació de Romanents Nota sobre la incorporació de romanents 2020 a l'exercici 2021
Calendari Incorporació Romanents 2021 Calendari previst i procediments d'incorporació de romanents 2020 a l'exercici 2021
Documents anul.lats d'ofici Documents 2020 anul·lats d’ofici i documents 2020 pendents d’aprovar amb termini addicional d’aprovació fins 17 de gener
Reunió Informativa 30 juny 2021 Enllaç al video de la reunió: Microsoft Teams (2h 47min) Pressupost 2021, Fons Next Generation, Acords Marc,...
Canvi Exercici Consulta dels documents arrossegats de l'any anterior.
Sol.licitud de Romanents Sol.licitud de Romanents Extra-Sistema i via SAP.
Deutes Exercicis Anteriors Nota sobre Reconeixement de Deutes d'exercicis anteriors.
   

 

 

 

Contacte

 • Unitat de Suport Econòmic Financer
 • USEF
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Tel.: 9340 20809
 • Tel.: 9340 20810
 • usef@ub.edu
 • Qui som?
Campus d'Excel·lència BKC HUBc
 • Universitat de Barcelona - USEF
 • usef@ub.edu
 • Tel. 9340 20809
 • Última actualització: 17-06-2021