Especial Tancament Exercici Pressupostari

En aquesta pàgina us posarem un recull de les normes i de les operacions més adequades per preparar un bon tancament del pressupost de la UB per aquest any.

Recordeu que la feina de tot l'any, en l'àmbit econòmic, té com a data final el 31 de desembre. Abans d'aquesta data heu de procurar:

- crear i validar tots els documents econòmics seguint els terminis marcats per les normes de tancament,

- revisar que no us quedin documents sense validar, ja que seran anul·lats d'ofici un cop superats els terminis establerts,

- llegir bé les normes per saber quins documents i saldos passaran a l'any vinent de manera automàtica i/o quins s'hauran de demanar de manera expressa.

Per tal que pugueu fer un bon tancament, us posem algunes normes de la Direcció de Finances i algunes utilitats del SAP que us podran ajudar.

Normativa
Descripció
Tancament 2021 Recull normes, dates i procediments per a un tancament ordenat. Presteu atenció, són moltes i complexes.
Nota Calendari Tancament 2021 Nota sobre calendari de tancament d'operacions de despesa de l'exercici 2021 dirigida als responsables del crèdit pressupostari de despeses
Incorporació Romanents Nota sobre incorporacions de romanents 2021 a l'exercici 2022
   
Bases Execució Pressupost 2020 Recull les normes d'execució del Pressupost de la UB. És convenient llegir-lo al menys una vegada. Serveix per entendre millor com es gestiona el pressupost de la nostra Universitat.
   

 

 

 

Contacte

 • Unitat de Suport Econòmic Financer
 • USEF
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Tel.: 9340 20809
 • Tel.: 9340 20810
 • usef@ub.edu
 • Qui som?
Campus d'Excel·lència BKC HUBc
 • Universitat de Barcelona - USEF
 • usef@ub.edu
 • Tel. 9340 20809
 • Última actualització: 18-10-2021