Servei d'atenció a usuaris - CRAI UB

Sol·licitar informació bibliogràfica sobre un tema
logo
Nom: Cognom 1:
Cognom 2: DNI / NIF / Passaport
Adreça electrnica: Telfon:
Facultat, escola, unitat o empresa:
Modalitat de pagament (només usuaris externs a la UB):
  Sí, accepto el pagament segons les tarifes vigents.

Indiqueu amb quin tema es relaciona la vostra sol·licitud:
Limiteu la vostra cerca a ...
Idiomes: Àmbit geogràfic:
Anys: Tipus de documents (tesis, articles, etc.) :
Format en el qual voleu rebre la informació:
Definiu aquí la vostra consulta: (màxim 2.000 caràcters)
 


Atenció: si voleu sol·licitar informació bibliogràfica sobre un tema, feu la petició des de la pàgina del servei.

Declaració de confidencialitat

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona,
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.