Com arribar

Universitat de Barcelona

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona

Jardí Ferran Soldevila. Edifici Històric UB.

Entrada pel carrer Diputació amb Enric Granados.

Com arribar: www.tmb.cat