L’ornamentació

L’ornamentació manté un paper secundari i una presència molt puntual i esquemàtica en l’arquitectura de Rogent.

  • Elements ornamentals més freqüents: arcs de mig punt, arquivoltes que recolzen sobre mènsules, cornises i motllures.
  • Predomini de línies corbes: segons Rogent, serveixen per produir bellesa.
  • Ús de l’escultura: no només és important per si mateixa, sinó que intensifica l’expressivitat dels elements arquitectònics on es troba situada; per exemple, les escultures ubicades als nínxols del vestíbul principal.

Cal destacar que el programa decoratiu més desenvolupat de Rogent és el del Paranimf de la Universitat de Barcelona, l’espai més important de l’edifici, on aplica una decoració arabitzant. En opinió de Rogent, el sistema decoratiu és el tret més significatiu de l’arquitectura àrab.

Galeria d'imatges