Les obertures

En els treballs de Rogent les obertures -finestres i portes- presenten una disposició molt regular, amb petites variacions que s'associen a les diferents tipologies d'edificis:

  • Edificis públics de caràcter institucional o religiós (universitats, esglésies): distribució equilibrada entre plens i buits (entre mur i obertures).
  • Edificis públics de caràcter civil (presons): composició tancada amb poques obertures.
  • Edificis d’habitatges: hi predomina la uniformitat.

En línies generals, en els edificis públics Rogent sovint fa ús de finestres biforades, algunes amb arcs rodons, on segueix el Rundbogenstil, com a la Universitat. Segons l’arquitecte, l’arc defineix l’arquitectura cristiana i simbolitza la superioritat de l’esperit sobre la matèria.

Galeria d'imatges