Fotografia aèria del conjunt

Vista aèria de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585.

Darrere de l’edificació universitària s’hi veu la construcció del Seminari Conciliar de Barcelona, també projectat per l’arquitecte Elias Rogent entre 1877 i 1888.

Foto: © Universitat de Barcelona