Plànol comparat

«Plano comparado entre el proyecto primitivo y la reforma, Barcelona 20 Abril de 1867».

Aquest plànol mostra la solució que Rogent va donar inicialment a la façana principal, amb coberta plana i una torreta horària de quatre aigües (línies dibuixades de color negre al plànol) i la modificació proposada l’any 1867, basada en l’eliminació de l’acabament horitzontal del cos central i la construcció d’un pinyó, o frontó triangular, rematat per una torre horària impressionant (línies dibuixades en color vermell al plànol). A causa de les dimensions exagerades d’aquesta solució, aquesta primera modificació va ser denegada per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Rogent va proposar, doncs, la segona i definitiva modificació (1868).

Foto: ES CAT-AUB 02 41/5/4/18 – Arxiu de la Universitat de Barcelona