Sostres

«Piso principal, escala 1/200», plànol dels sostres de la planta primera de l'Edifici Històric.

Plànol número 2 del projecte dels sustentadors de ferro de sostres i cobertes de la nova Universitat de Barcelona, corresponent als sostres de la planta noble, amb data 5 de gener de 1864.

Foto: ES CAT-AUB 02 41/5/4/15 – Arxiu de la Universitat de Barcelona