Recaptació

«Recaudación de derechos académicos. Curso de 1879 a 1880».

Memòria estadística de la Universitat de Barcelona corresponent al curs 1879-1880: informe de la recaptació de l’any acadèmic a la Facultat de Dret, amb data 15 de juny de 1880.

Foto: ES CAT-AUB 01 – Arxiu de la Universitat de Barcelona