Pati de Lletres

Vista del Pati de Lletres des d’un dels laterals. Al fons, sortida del pati cap a l’edifici Josep Carner.

Els dos cossos laterals de l’edifici s’articulen al voltant de dos patis bessons. Cada un corresponia a les dues facultats que acollia l’Edifici Històric: la de Lletres (actualment reduïda a Filologia) i la de Ciències (actualment Matemàtiques). Estan formats per dos pisos d’11 x 7 arcades, amb un tercer nivell de terrassa sense cobrir.

Foto: © Universitat de Barcelona