Projecte d'Elias Rogent per a la Universitat de Barcelona (1868)

Projecte definitiu d'Elias Rogent per a l'edifici de la Universitat de Barcelona. Memòria del projecte arquitectònic amb data 18 de febrer de 1868.

El 24 d'agost de 1859 l'arquitecte català Elias Rogent va rebre l'encàrrec de projectar un edifici de nova planta per a l'aleshores anomenada Universitat Literària de Barcelona. Rogent en va fer tres projectes: el primer plantejava l'emplaçament de la Universitat a l'antic convent del Carme, i el segon i el tercer eren bàsicament una adaptació del primer, però ubicat en un solar de l'Eixample, que correspon a la situació actual. El tercer projecte, representat en aquest plànol, projectava un cos central rematat per un frontó triangular amb l'escut monàrquic i un medalló a cada costat: un amb l'efígie d'Alfons V el Magnànim i l'altre amb la de la reina Isabel II.

Foto: Reproducció en fotogravat del dibuix original d'Elias Rogent estampat manualment pels mestres de taller de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. © Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)