Gran Via de les Corts Catalanes

Vista de la Gran Via a l’altura de la cruïlla amb el passeig de Gràcia. Fotografia de Joan Martí (1874).

El tram de la Gran Via entre Aribau i el passeig de Sant Joan serà una de les vies amb caràcter residencial més importants de l’Eixample central, a més del passeig de Gràcia i de la Rambla de Catalunya. El 1886 s’urbanitza la Gran Via entre la plaça de la Universitat i la plaça d’Espanya i, a partir d’aquest moment, entre 1886 i 1890, s’hi construeixen una gran quantitat d’edificis destinats a habitatges.

A la imatge s’hi pot veure en primer terme, a l’esquerra, una part de la tanca, encara visible, del Palau d’Exposicions de Belles Arts, que, projectat el 1868 pel mestre d’obres Jeroni Granell, va ser enderrocat precisament el 1874. A la dreta, la façana del Palau Samà. En un segon pla, a l’altre xamfrà amb el passeig de Gràcia, la casa Enric Losada, a la dreta, i la casa Josep Munné, a l’esquerra.

Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona