Plaça de Catalunya

Vista de la plaça de Catalunya. Fotografia de Joan Martí (1874).

L’edificació més gran que s’hi veu és la casa Gibert, projectada per Josep Oriol Mestres. Es va mantenir entre 1860 i 1894. A partir de la construcció de la casa Gibert, la primera construïda fora muralles, l’Eixample central comença a adquirir el caràcter residencial de qualitat. Durant els anys 70 la plaça de Catalunya encara mantenia un caràcter marginal, però a partir de la dècada següent es va anar omplint d’establiments de caràcter lúdic i social, com ara el cafè La Pajarera i el Circ Alegria, que van donar un caràcter especial a aquest espai urbà. A finals de segle es procedeix a l’ordenació de la plaça per convertir-la en una zona enjardinada.

Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona