Edifici de la Universitat Literària

Vista de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona cap al 1888 amb la plaça de la Universitat enjardinada. Fotografia de Joan Martí.

La Universitat Literària fou un dels projectes més importants d’Elias Rogent i una de les construccions més destacades de la ciutat en aquells moments. Tot i que no es va inaugurar oficialment fins al curs 1872-1873, les primeres classes s’hi van poder impartir el 1871. Amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 algunes zones, com ara la plaça de Catalunya i altres espais centrals de l’Eixample, com la plaça de la Universitat, van ser objecte d’un tractament més especial.

Foto: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona