De tuple a tupla

Recentment el Consell Supervisor ha aprovat en l’àmbit de les matemàtiques el terme n-tupla, juntament amb el sinònim complementari n-pla, per fer referència a un conjunt de n elements disposats ordenadament que admet repeticions. Així mateix, també ha aprovat en l’àmbit de la informàtica el terme relacionat tupla, que designa el conjunt de valors associats als atributs d’una relació en una base de dades relacional. [+]

Trobareu aquestes formes recollides al Cercaterm o a la Neoloteca juntament amb l’explicació que justifica la formes aprovades.

Aquests termes també estan recollits en la publicació en línia del Vocabulari de matemàtiques de la UB, que els Serveis Lingüístics acaben de fer públic dins el nou portal UBterm (encara en proves). La versió d’aquest vocabulari inclou també les taules de l’annex de l’antiga versió en paper.

Capçalera del Vocabulari de matemàtiques

Comments are closed.