Terminologia comptable de les NIIF

img

Els Serveis Lingüístics i el Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona presenten la Terminologia comptable de les NIIF, una obra que ofereix les denominacions catalanes per a tots els termes i expressions definits dins de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/IAS) i les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF/IFRS), acompanyats del terme i la definició originals en anglès, i les equivalències a l’espanyol i al francès de les versions oficials traduïdes d’aquestes normes.

L’objectiu d’aquesta obra és presentar una denominació catalana lingüísticament vàlida i conceptualment adequada per a cada terme per tal de contribuir a la unificació de la terminologia catalana comptable i per tal d’evitar la proliferació de calcs o manlleus innecessaris o incorrectes (de l’anglès o de l’espanyol).

Aquesta obra en línia es presenta dins el nou portal UBTERM, portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics editats pels Serveis Lingüístics, encara en fase de proves, que substitueix l’antiga base de dades del mateix nom. L’UBTERM permet la consulta conjunta del contingut de totes les obres mitjançant el cercador o bé l’accés individual a cada obra des de la pàgina Obres.

Comments are closed.