Les cures infermeres

curesSi hi ha una expressió que defineix la tasca pròpia de la infermeria és cura. El concepte és tan important que se n’ha fet una definició estandarditzada:

cura (atenció o tractament) Conjunt d’accions aplicades a una persona per a fer cessar una malaltia o aconseguir un estat òptim de salut. [Neoloteca]

En moltes ocasions s’usa l’expressió cura infermera per referir-se de manera inequívoca a la que es duu a terme dins l’àmbit de la infermeria:

cura infermera: Cura guiada per la conceptualització disciplinària pròpia que un professional infermer duu a terme amb autonomia i responsabilitat. [Cercaterm]

De cures, n’hi ha de molts tipus: cures pal·liatives, cures bàsiques, cures prenatals, cures intensivescures integrals, cures de salut, autocures, etc.

També ens podem referir a aquests conceptes amb l’expressió atenció, que ja hem vist que pot ser un sinònim de cura. En el món assitencial, per exemple, és més habitual usar atenció que no pas cura. Vegem-ne un exemples extrets de la Terminologia de la cronicitat: atenció no professional, atenció professional, atenció integrada, atenció domiciliària, atenció integral, atenció intermèdia, atenció pal·liativa, atenció proactiva, atenció reactiva, atenció sociosanitària.

La forma verbal corresponent a aquestes cures és tenir cura (Tenir cura dels malalts). El verb cuidar també és correcte (cuidar un malalt) pero és d’ús més col·loquial.

Per a aquests significats descrits fins aquí, l’equivalent castellà habitual és cuidado o cuidados (i el verb, cuidar), a més de atención.

El mot cura també pot tenir el significat de guarició: Per a aquella malaltia no hi ha cura possible. En aquest cas, el verb corresponent és curar.

Comments are closed.