Vocabulari d’economia i empresa

El portal UBTERM incorpora el Vocabulari d’economia i empresa, que substitueix els antics Vocabulari d’economia i Vocabulari d’empresa. El nou vocabulari no és solament la suma dels dos anteriors, sinó una reelaboració conjunta de les dues obres a partir de les eines i els recursos terminològics apareguts en aquests darrers anys. Això ha comportat alguns canvis en les denominacions o en les relacions de sinonímia i equivalència entre llengües.

Comments are closed.