Sobre el Vocabulària

Vocabulària és un blog dels Serveis Lingüístics de la UB que té l’objectiu de difondre totes les eines terminològiques que poden ser útils a la comunitat universitària per garantir la qualitat lingüística de les comunicacions científiques.

Hi trobareu:

  • Apunts amb comentaris lingüístics sobre expressions d’ús freqüent en l’àmbit universitari i apunts sobre publicacions recents especialment rellevants per a la terminologia catalana científica i tècnica.
  • Diccionaris, presentats en un recorregut per ajudar a fer una cerca segura i ordenada i per ajudar a conèixer cadascuna de les eines de consulta proposades.
  • Eines de redacció, recursos per ajudar a redactar millor.