Estudis i docència

Estades temporals

Formulari de sol·licitud d’acceptació a la UB

Un cop seleccionats o autoritzats per la vostra universitat d’origen per fer una estada temporal a la UB, heu d’emplenar i enviar per Internet el formulari de sol·licitud d’acceptació que correspongui a la modalitat de la vostra estada. Un cop emplenats, heu d’imprimir dues còpies per fer els tràmits posteriors.

Consideracions prèvies
 • El registre de les dades mitjançant aquest formulari no implica l’acceptació com a estudiant d’estada temporal a la UB. Cal que feu els tràmits del procediment d’acceptació establert al programa d’intercanvi.
 • Cal emplenar el formulari en lletra majúscula.
 • Modificació de les dades registrades: si després de registrar les vostres dades detecteu un error, voleu fer una modificació i tornar a imprimir la sol·licitud, cal que us poseu en contacte amb el responsable d’Intercanvis internacionals del centre per al qual heu fet la sol·licitud. Des del centre us han de confirmar la modificació o anul·lació de la sol·licitud anterior, segons el cas. Si s’ha anul·lat, també us han d’informar de quan podeu tornar a registrar les dades.
 • Si ja heu registrat i confirmat les vostres dades, podeu tornar a imprimir la petició d’acceptació entrant el codi de sol·licitud a la pantalla inicial del formulari.

 

informe0FORMULARI DE SOL·ICITUD D'ACCEPTACIÓ ONLINE 2016-2017

(Aplicació compatible amb Mozilla Firefox 3.0.x i Internet Explorer 7.x o posteriors.)

 

Documentació i terminis per tramitar l’acceptació a la UB

Estudiants de la modalitat Erasmus
Documentació

Heu d’enviar per correu al responsable d’intercanvis internacionals del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • Dos exemplars de la sol·licitud d’acceptació degudament emplenats i amb les signatures corresponents de la institució d’origen.
 • Certificat de la participació en el programa o conveni per part dels òrgans competents de la institució d’origen.
 • Dues fotografies (mida carnet). 
Terminis

Us recomanem enviar la documentació al vostre futur centre de la UB en les dates següents:

 • Abans del 14 de juny (en cas d’estades en qualsevol semestre del curs 2013-2014).
 • Abans del 15 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre del curs 2013-2014 que no s’hagin enviat abans).

El responsable d’intercanvis internacionals del vostre futur centre d’estudis de la UB us enviarà un document, en què constarà si heu estat acceptats o no.

Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

Estudiants de les modalitats de convenis bilaterals i del Grup Coïmbra
Documentació

Heu d’enviar per correu a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) la documentació següent:

 • Dos exemplars de la sol·licitud d’acceptació degudament emplenats i amb les signatures corresponents de la institució d’origen.
 • Certificat de la participació en el programa o conveni per part dels òrgans competents de la institució d’origen.
 • Dues fotografies (mida carnet). 
 • Belles Arts: si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s’ha d’enviar també un dossier, en format DIN A4, amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant.
Terminis

Us recomanem enviar la documentació al vostre futur centre de la UB en les dates següents:

 • Abans del 15 de juny (en cas d’estades en qualsevol semestre del curs 2013-2014).
 • Abans del 16 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre del curs 2013-2014 que no s’hagin enviat abans).

El responsable d’intercanvis internacionals del vostre futur centre d’estudis de la UB us enviarà un document, en què constarà si heu estat acceptats o no.

Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

Estudiants de la modalitat de programes específics amb els EUA

Consulteu a la vostra universitat d’origen o al responsable d’intercanvis internacionals del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació que heu d’enviar i els terminis.

Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

 • Nota per als estudiants dels convenis específics Brethren Colleges Abroad, California-Illinois, Knox College, Dartmouth College:
  Un cop heu estat acceptats per fer l’estada a la UB, d’acord amb les condicions del vostre programa d’intercanvi, només heu d’emplenar la sol·licitud d’acceptació en línia i imprimir-ne una còpia per a vosaltres. No heu d’enviar cap document a la UB.
Estudiants de la modalitat de sol·licitud individual
Requisits
 • Cursar estudis de pregrau en una universitat estrangera, o institució d’ensenyament superior, i no haver acabat els estudis abans de la vostra estada a la UB.
 • Cursar estudis universitaris similars als que trieu.
 • Tenir coneixements de català o espanyol per poder seguir les classes.

Els estudiants de la modalitat de sol·licitud individual han de fer el pagament de la inscripció acadèmica de les assignatures. Si alguna entitat o algun organisme us finança la inscripció acadèmica a la UB completament o parcialment, haureu de comunicar-ho al responsable d’intercanvis internacionals del vostre futur centre d’estudis de la UB i també li haureu de fer arribar la documentació corresponent.

Documentació

Heu d’enviar per correu al Responsable d’intercanvis internacionals del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • Dos exemplars de la sol·licitud d’acceptació amb les signatures corresponents de la institució d’origen.
 • Carta de presentació de l’estudiant signada pel responsable acadèmic de la universitat d’origen.
 • Expedient acadèmic original i la traducció al català o a l’espanyol (no cal que sigui jurada).
 • Pla d’estudis de l’ensenyament que cursa l’estudiant a la seva universitat (també l’original i la traducció).
 • Documentació que avali un nivell mitjà d’espanyol, equivalent al nivell B1 del Marc comú europeu de referència de les llengües (en el cas que l’estudiant no sigui de parla hispana).
 • Dues fotografies (mida carnet).
 • Belles Arts: si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s’ha d’enviar també un dossier, en format DIN A4, amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant
 • Si alguna entitat o organisme finança la inscripció acadèmica, s’ha d’adjuntar també la documentació corresponent.
Terminis

Us recomanem enviar la documentació al corresponent centre de la UB en les dates següents:

 • Abans del 15 de juny (en cas d’estades en qualsevol semestre del curs 2013-2014).
 • Abans del 16 de novembre (data límit en cas de sol·licituds per al segon semestre del curs 2013-2014 que no s’hagin enviat abans).
 • El responsable d’intercanvis internacionals del vostre futur centre d’estudis de la UB us enviarà un document, en què constarà si heu estat acceptats o no.

  Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

Estudiants de la modalitat: Erasmus Mundus External Cooperation Windows
Documentació 

Heu d’enviar per correu al responsable d’intercanvis internacionals del centre de la UB en què voleu cursar estudis la documentació següent:

 • Sol·licitud d’acceptació en línia escanejada, degudament emplenada amb les signatures i segells corresponents de la institució d’origen.
Terminis

Els heu de consultar al vostre futur centre d’estudis de la UB.

Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

Estudiants de la modalitat CINDA

 Facultats de la UB participants:

 • Facultat de Belles Arts
 • Facultat de Biblioteconomia
 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Dret
 • Facultat d’Economia i Empresa
 • Facultat de Farmàcia
 • Facultat de Filosofia
 • Facultat de Física
 • Facultat de Formació del Professorat
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Geologia
 • Facultat de Matemàtiques
 • Facultat de Medicina
 • Facultat d’Odontologia
 • Facultat de Pedagogia
 • Facultat de Psicologia
 • Facultat de Química

Heu d’enviar per correu a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) la documentació següent:

 • Nomenament de la universitat d’origen.
 • Formulari de sol·licitud d’acceptació.
 • Fitxa de compromís de reconeixement.
 • Expedient acadèmic.

Belles Arts: si la sol·licitud és per a la Facultat de Belles Arts, s’ha d’enviar també un dossier amb informació visual del treball plàstic realitzat pel sol·licitant en format DIN A4 o en format PDF mitjançant el correu electrònic.

Terminis

Del 20-9-2013 al 31-10-2013.

El responsable d’intercanvis internacionals del vostre futur centre d’estudis de la UB us enviarà un document, en què constarà si heu estat acceptats o no.

Recordeu que és convenient consultar l’apartat «Abans de venir» per preparar l’estada a la nostra Universitat.

 

 

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona