Graus

Estructura dels graus

Estructura dels graus

Els graus s'estructuren en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits).
Els crèdits ECTS tenen en compte i reconeixen tota la feina dels estudiants. Així, un crèdit ECTS equival a 25 hores de feina de l'estudiant, que ho inclou tot:

 • Classes lectives, teòriques o pràctiques.
 • Estudi personal (a la biblioteca, a casa, etc.).
 • Participació en seminaris, treballs, pràctiques o projectes.
 • Preparació i realització d'exàmens i de proves d'avaluació.

Les titulacions de grau es planifiquen a partir del criteri que un curs a temps complet equival a 60 crèdits ECTS, és a dir, un volum total de dedicació per curs per part de l'estudiant (incloent-ho tot), de 1.500 a 1.800 hores.

Per obtenir un títol de grau cal acumular un total de 180 o 240 crèdits ECTS (depenent del grau), amb algunes excepcions, com ara Medicina, Farmàcia o Odontologia, en què el nombre de crèdits necessaris per obtenir el títol és superior.

De manera genèrica, els plans d'estudis estan estructurats en matèries, i cada matèria pot contenir una assignatures o diverses. Aquestes assignatures poden ser de tres tipus:

 • assignatures de formació bàsica
 • assignatures obligatòries
 • assignatures optatives

En totes les titulacions, el pla d'estudis tindrà un mínim de 60 crèdits en assignatures de formació bàsica. Aquestes assignatures, tot i ser també obligatòries, es distingeixen de les anomenades assignatures obligatòries perquè els crèdits superats poden ser reconeguts si un estudiant es vol passar a una altra titulació, en funció de la branca a què estiguin adscrites les dues titulacions.

A més, en totes les titulacions de grau, serà obligatori fer un treball de fi de grau de 6 a 30 crèdits, depenent de la titulació.

En algunes titulacions hi pot haver, de manera obligatòria o optativa, pràctiques externes per fer en empreses o institucions diverses. Aquestes pràctiques poden ser d'un màxim de 60 crèdits.

Per conèixer les matèries i assignatures concretes, els crèdits assignats a cadascuna i les possibles pràctiques externes o els crèdits assignats al treball de fi de grau, s'ha de consultar la informació específica de cada Pla d'estudis.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona