Graus

Inici  >  Estudis i docència > Oferta formativa > Graus > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Què és l'espai europeu d'educació superior o EEES?

L’espai europeu d’educació superior (EEES) és un projecte a través del qual un conjunt de països de la Unió Europea s’han posat d’acord per desenvolupar un espai comú d’ensenyament superior, amb els objectius següents:

 • Millorar la qualitat de l’educació superior a Europa.
 • Aconseguir que els títols superiors siguin comparables (això no vol dir que siguin iguals ni homogenis) i afavorir així la mobilitat tant d’alumnat com de professorat.

 

Desapareixen ensenyaments amb el Pla de Bolonya?
No. La Universitat de Barcelona manté la seva oferta de titulacions. La diferència és que el que abans eren diplomatures, llicenciatures i enginyeries ara són graus. És més, amb el procés de canvi apareixen titulacions noves.

Quins avantatges tenen les noves titulacions?

 • Són titulacions reconegudes per tots els països que pertanyen a l’espai europeu, de manera que augmenten les opcions professionals o d’ampliació d’estudis.
 • El sistema de grau, màster i doctorat ja funciona en la majoria de països de tot el món, de manera que el sistema és més comparable.
 • Si un estudiant vol passar d’una titulació a una altra de la mateixa branca de coneixement (dins la mateixa universitat o en una altra), els crèdits cursats en matèries bàsiques li són reconeguts.
 • Es creen, per primer cop al nostre país, els màsters universitaris finançats pel sistema públic, i a preus públics.
 • S’actualitzen les titulacions de totes les universitats mitjançant la diversificació i flexibilització del tipus d’activitats d’aprenentatge perquè l’ensenyament s’adapti al màxim als objectius marcats en les diferents assignatures.
 • El sistema de crèdits té en compte les hores que realment necessita l’estudiant per poder cursar i superar les matèries i assignatures, no només les hores de classe. Això permet de planificar millor l’ensenyament, de crear itineraris per a l’alumnat a temps parcial i d’introduir flexibilitat en les normatives de matrícula i permanència.
 • Es dona més importància a la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits; és important saber, però també saber fer.
 • Es valora molt més el treball de l’estudiant, més enllà de la mera assistència a les classes.
 • Es promouen sistemes d’avaluació que tenen en compte la feina que fa l’estudiant al llarg de tota l’assignatura, i no a partir d’un únic examen final.
 • El suplement europeu al títol i el sistema de crèdits permeten de conèixer molt millor el que realment ha fet l’estudiant en cada moment.
 • Es pot generalitzar la realització de pràctiques com a part dels plans d’estudis, no com una opció reservada a un nombre limitat d’estudiants.

 

És cert que a partir d’ara no serà possible estudiar a la universitat i treballar alhora?
És just al contrari. Fins ara, estudiar i treballar alhora era, en general, difícil, perquè en moltes titulacions no estava previst matricular-se de menys assignatures que un curs complet. La Universitat de Barcelona està fent un esforç per planificar els ensenyaments de manera que sigui factible matricular-se de menys assignatures. Així, la normativa nova reconeix la possibilitat de matricular-se com a estudiant a temps complet o com a estudiant a temps parcial.

Què són els crèdits ECTS?
És un sistema de crèdits nou, és a dir, una nova manera de comptabilitzar la càrrega docent de cada assignatura o activitat. En el sistema usat fins ara a Espanya, un crèdit equival a 10 hores de classe, independentment de quantes hores d’estudi i de feina fora de classe siguin necessàries.

En canvi, ara es proposa tenir en compte i reconèixer tota la feina dels estudiants. Així, un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball, incloent-ho tot:

 • Classes lectives, teòriques o pràctiques.
 • Estudi personal (a la biblioteca, a casa, etc.).
 • Participació en seminaris, treballs, pràctiques o projectes.
 • Preparació i realització d’exàmens i de proves d’avaluació.

Això no vol dir que ara calgui fer més hores, sinó que ara, en planificar un curs, una assignatura o una activitat, cal tenir en compte totes les hores de dedicació (que abans ja eren necessàries malgrat que no es comptessin).

A partir d’ara, les titulacions es planificaran a partir del criteri que un curs a temps complet equival a 60 crèdits ECTS, és a dir, un volum total de dedicació per curs (incloent-ho tot) de 1.500 a 1.800 hores.

Ha canviat la manera d’impartir les classes?
El nou sistema de crèdits ECTS permet de donar més flexibilitat a la manera de treballar cada assignatura. Això no vol dir que en tots els casos s'hagi de canviar la manera d’impartir les classes, sinó que ara en cada assignatura es pot revisar què i com s’explica (quines activitats i quins materials es poden utilitzar), com també la manera més adient d’avaluar l’estudiant per adaptar millor l’assignatura als objectius que es volen aconseguir.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona