Accés i preinscripció

Imatge d’estudiants a la biblioteca

Accés

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

Documentació necessària per accedir al màster sense l’homologació prèvia:

 • Sol·licitud d’autorització degudament emplenada.
 • Còpia compulsada del títol de llicenciat o equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).
 • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).

La coordinació del màster s’encarrega de dur a terme els tràmits oportuns.

S’entén per còpia compulsada d’un document la còpia confrontada amb l’original, en la qual es fa constar la coincidència formal dels dos documents, mitjançant la diligència corresponent (vegeu-ne més  informació).

La UB estableix el procediment d’admissió en cada un dels màsters. Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, a més d’una formació prèvia específica en determinats casos. Els criteris d’admissió de cada màster es poden consultar en el web corresponent. En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració que estableixin la Universitat i el màster.


Preinscripció

Per accedir a un màster universitari oficial s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció. Hi ha una fitxa dissenyada per a cada màster que conté, entre altres qüestions, els criteris de selecció i de valoració de les preinscripcions, el termini de preinscripció i de matrícula, i el nom d’una persona responsable de la coordinació, amb la indicació d’una adreça electrònica i un telèfon per poder-hi contactar.

D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster. La Universitat determina els requisits d’admissió, entre els quals es podrien concretar requisits de formació prèvia específica en funció de l’àmbit del màster.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona