Inici  >  Estudis i docència > Oferta formativa > Màsters universitaris > Organització i estructura

Organització i estructura

Les titulacions universitàries oficials s’estructuren en tres cicles, cadascun dels quals condueix a l’obtenció del títol corresponent: el primer cicle un títol de grau, el segon un títol de màster i el tercer un títol de doctorat

El segon cicle es basa en la formació avançada o especialitzada i permet obtenir el títol de màster. Els màsters s’estructuren en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits). Abans, un crèdit equivalia a 10 hores de classe, independentment de la quantitat d’hores d’estudi i de feina que calguessin fora de l’aula; ara, els crèdits ECTS permeten tenir en compte i reconèixer tota la feina que fa l’alumnat.

Per tant, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, incloent-hi les classes lectives, teòriques o pràctiques, l’estudi personal, la participació en seminaris, els treballs, les pràctiques i la preparació i la realització d’exàmens i de proves d’avaluació.

Els programes de màster tenen una càrrega lectiva que comprèn entre un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 120 crèdits ECTS. Això equival a una durada entre un i dos cursos acadèmics. Els plans d’estudis d’aquests màsters preveuen una formació teòrica i pràctica que l’estudiant assoleix mitjançant matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i activitats d’avaluació, i que finalitza amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi d’estudis, que té entre 6 i 30 crèdits ECTS, segons el màster. En funció de la formació prèvia de l’estudiant, el coordinador del màster pot requerir que cursi complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

Segons els objectius formatius, un màster universitari pot estar orientat a la capacitació per a la pràctica professional, o bé a la iniciació en recerca, que és el pas previ per accedir al doctorat. També pot tenir especialitats.

Els màsters universitaris poden ser:

 • Gestionats i impartits únicament a la UB.
 • Interuniversitaris, coordinats per la UB i per altres universitats de l’Estat espanyol. Són màsters que tenen un programa conjunt entre dues universitats o més de l’Estat espanyol amb un únic pla d’estudis, en el qual cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre concret d’assignatures.
 • Erasmus Mundus, coordinats conjuntament per la UB i per tres universitats de tres països europeus diferents. Preveuen una estada a dues de les tres universitats, com a mínim.

Per accedir a un màster interuniversitari o a un Erasmus Mundus s’han de complir uns requisits que cal consultar a les condicions d’admissió del programa.

Els màsters universitaris són la via natural d’accés al doctorat, que té la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques de recerca.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona