Notícies

Inici  >  Notícies > Publicada la segona Memòria de Responsabilitat Social de la UB

Publicada la segona Memòria de Responsabilitat Social de la UB

Portada de la memòria de Responsabilitat Social 2009-2010

Portada de la memòria de Responsabilitat Social 2009-2010

19/12/2011

Institucional

Ja s’ha publicat la segona Memòria de Responsabilitat Social que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social de la Universitat de Barcelona. La creació d’una Comissió de Responsabilitat Social de la UB, ratificada el 12 d’abril de 2011 pel Consell de Govern, s’inscriu en la línia de considerar la sostenibilitat com un element rellevant del Pla director de la Universitat. En aquest context, la sostenibilitat implica que la major part de les activitats que es facin a la UB siguin respectuoses amb el medi ambient, socialment justes i econòmicament viables, i que s’orientin cap a la millora continuada amb vista a respectar les futures generacions.

 

La memòria s’adreça a professorat i investigadors (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), estudiants i societat en general i, sobretot, a la ciutadania de Catalunya. El seu objectiu és informar dels impactes econòmics, socials i mediambientals de la Universitat. Així mateix, ha permès fer una avaluació de l’acompliment del Pla director i constatar possibilitats de millora en la gestió dels òrgans de govern, en els procediments de participació dels estudiants en la presa de decisions universitària, en l’ús de les nostres eines de comunicació i en les nostres relacions externes amb la societat catalana. És, doncs, un informe que, a més d’explicar com ha estat la gestió de la UB des d’un triple vessant —econòmic, social i mediambiental— per al període acadèmic comprès entre 2009 i 2010, és, també, una eina que ajuda a aconseguir la millora continuada en la gestió universitària.

 
La Comissió de Responsabilitat Social, que presideix el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, està formada pels membres següents: el vicerector de Recerca, Dr. Jordi Alberch; la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona; la vicerectora d’Administració, Dra. Carme Panchon; el secretari general, Dr. Jordi Viñas; la comissionada per a Societat i Envelliment, Dra. Misericòrdia Garcia; el gerent de la UB, Sr. Víctor Gómez; dos representants del Consell Social, el Sr. Josep M. Loza i la Sra. Núria Aymerich; la degana de la Facultat de Pedagogia, Dra. Anna M. Escofet; la Dra. María Casado, representant del PDI; la Sra. Margot Rodríguez, representant del PAS; la Sra. Remei Dorado, representant de l’alumnat; el cap del Gabinet del Rectorat, Dr. David Ceballos, el director de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, Sr. Maurici Romero, i la secretària de la Comissió, Àngels Martínez Roncero.
 
En l’actualitat hi ha diferents metodologies per elaborar una memòria de responsabilitat
social. La UB ha escollit una tècnica anomenada global reporting initiative (GRI) per segon any consecutiu. GRI és una guia que es compon d’uns 130 indicadors, que serveixen per saber des de què fa la institució fins a com ho fa des dels vessants de governança i gestió en els àmbits economicofinancers, de recursos humans, mediambiental i de relacions amb els proveïdors, els estudiants i la comunitat. És el que també s’anomena un informe de rendició de comptes.
 
La Comissió de Responsabilitat Social de la Universitat de Barcelona considera que GRI és una eina vàlida per començar a crear l’hàbit de rendir comptes a la societat catalana. Tanmateix, com qualsevol guia que no està pensada per a la realitat d’una institució pública d’ensenyament superior, alguns indicadors no són aplicables a la Universitat i cal elaborar indicadors nous per fer una millor avaluació del desenvolupament de la institució. Per aquest motiu, la Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 8 de juny de 2011, va assumir el repte d’establir progressivament una metodologia per a la rendició de comptes més orientada a facilitar la comunicació amb cadascun dels grups d’interès de la Universitat de Barcelona. En aquesta mateixa reunió, els membres de la Comissió també van assumir l’objectiu de concretar el mapa de grups d’interès i d’avaluar la manera de gestionar el diàleg amb els nostres grups d’interès.
 

Es pot accedir al document de la memòria a l'enllaç següent: http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/memoria.html

Comparteix-la a:
| Més |
  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir als rss de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al butlleti de la universitat de barcelona
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona