Recerca i innovació

Inici  >  Recerca i innovació > Recerca a la UB > Grups de recerca > G > GRUP DE RECERCA PER A L'ESTUDI DEL REPERTORI LINGÜÍSTIC (GRERLI)

GRUP DE RECERCA PER A L'ESTUDI DEL REPERTORI LINGÜÍSTIC (GRERLI)

Informació general

Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya

Objectius i àmbit temàtic Els treballs del grup s¿articulen entorn de dos temes centrals: el del multilingüisme i el de la varietat lingüística. El primer -el del multilingüisme- comprèn l¿estudi dels processos d¿aprenentatge i d¿ensenyament de les llengües (tant en el vessant oral com en l¿escrit), especialment en entorns de llengües en contacte, així com la formació d¿ensenyants dels diferents nivells educatius perquè puguin actuar eficientment en aules i entorns multilingües. Un dels àmbits específics en què es concreten els treballs actuals del grup dins d'aquesta línia és el dels processos d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i el de l'alfabetització plurilingüe. El segon -el de la varietat lingüística- abraça estudis contrastius de discurs oral i escrit en diferents llengües des d¿una perspectiva evolutiva. Es tracta d¿investigar com evolucionen l¿organització discursiva, els recursos morfosintàctics i lèxics i també alguns mecanismes de processament, segons les circumstàncies comunicatives, els nivells educatius i les llengües. Ultra l¿indubtable interès d¿aquests temes des de les perspectives lingüística i psicolingüística, un objectiu d¿atenció preferent del grup és el de l¿orientació i el desenvolupament de programes d¿educació lingüística en tots els nivells de l¿educació formal. Per atendre els objectius lingüístics i psicolingüístics, el grup se serveix d¿aproximacions metodològiques que combinen procediments qualitatius i quantitatius per a l¿anàlisi dels corpus en funció dels objectius i preguntes d¿investigació específics de cadascun dels projectes. Per atendre els objectius educatius i de formació docent, el grup desenvolupa recerques aplicades, intervencions educatives i cursos de formació docent d¿índole diversa. Línies de recerca prioritàries: Bilingüisme i multilingüisme; Aspectes lingüístics i didàctics del contacte de llengües; Estudis sobre el desenvolupament del repertori lingüístic. Paraules clau: Bilingüisme; multilingüisme; contacte de llengües; educació lingüística; psicolingüística; anàlisi del discurs (oral iescrit); repertori lingüístic; aprenentatge de la lectura i l'escriptura; formació de professors; català; espanyol.

Codis UNESCO: 570507 - Psicolingüística (vegeu 6104.04) / 570111 - Ensenyament de Llengues / 570103 - Bilingüisme

Paraules clau: 029745 - Repertorio lingüístico / 020300 - Adquisición/desarrollo del lenguaje / 007620 - Contacto de lenguas / 007236 - Análisis del discurso / 000932 - Formación del profesorado

Àmbit temàtic:0007 - FILOLOGIA, LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona