Portal de transparència

Inici  >  Portal de transparència > Gestió de la qualitat

Gestió de la qualitat

responsabilitat social

D’acord amb el que estableixen la seva missió i valors, la Universitat de Barcelona té encomanada la prestació del servei públic de l’ensenyament superior, a través de la docència, l’estudi, la recerca i la transferència de coneixement. El compromís amb l’excel·lència fa que estigui compromesa amb el foment i l’avaluació de la qualitat tant en la docència, com en la recerca i en la gestió dels serveis universitaris. Sempre d’acord amb criteris i metodologies equiparables a escala internacional.

Per fer-ho possible, disposa d’un conjunt d’eines i sistemes per tal d’assegurar aquesta qualitat. Aquests sistemes de gestió de la qualitat són els que permeten, un cop fixats els objectius institucionals i l’estratègia a seguir, avaluar-ne regularment l’activitat desenvolupada i incorporar el resultat d’aquestes avaluacions a la presa de decisions. Aquests sistemes de gestió de la qualitat formen part d’una gestió estructurada en quatre nivells:

 • A nivell estratègic, un cop definida la missió i valors de la Universitat, el Pla Director en defineix els objectius estratègics i les polítiques d’actuació corresponents.
 • A nivell organitzatiu, es coordinen les activitats i les persones per donar resposta adequada a tota la comunitat universitària i els grups d’interès.
 • A nivell operatiu, es desenvolupem els sistemes d’assegurament i gestió de la qualitat, per tal d’assegurar l’operativa, l’avaluació i la millora continua. Es desenvolupen els procediments necessaris, de manera coherent amb el nivell organitzatiu, diferenciant entre els sistemes que tenen cura de la qualitat dels ensenyaments, del professorat, de la docència, de la recerca i dels serveis de la UB.
 • A nivell de resultats, es mesuren els resultats i rendiments obtinguts, així com la percepció i satisfacció dels grups d’interès. Els resultats, rendiments i percepcions proporcionen informació per avaluar i millorar i per ajudar a la presa de decisions.

A això hi afegim un enfocament que ens permet analitzar el rendiment i gestionar la millora a través de les següents etapes:

 1. Planificar, és a dir, fixar els resultats previstos.
 2. Coordinar els processos necessaris per assolir aquests resultats.
 3. Assignar responsabilitats i mitjans i executar els processos establerts.
 4. Mesurar els resultats i buscar oportunitats de millora (Avaluar).
 5. Desenvolupar accions de millora.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona