Xarxa d’Emprenedoria Universitària
UB
UAB
UPC
UPF
Universitat de Lleida
UdG
URV
UOC
UVIC

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària es va posar en marxa l’any 2010 per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria, i de contribuir a la detecció del talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

Eixos estratègics

Motivar i fomentar l’esperit emprenedor de la comunitat universitària catalana, potenciant un entorn favorable a la generació de vocacions empresarials.

Motivar i fomentar l’esperit emprenedor
Crear i impulsar idees innovadores

Crear i impulsar idees innovadores en els projectes empresarials sorgits en l’entorn universitari, afavorint xarxes de col·laboració i de negocis.

Créixer i consolidar iniciatives empresarials, fomentant la innovació i l'ús de noves tecnologies.

Créixer i consolidar iniciatives empresarials
Generar coneixement amb capacitat de subministrar recursos i dispositius

Generar coneixement amb capacitat de subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedoria universitària.

Xarxa d’Emprenedoria Universitària