Xarxa d’Emprenedoria Universitària
UB
UAB
UPC
UPF
Universitat de Lleida
UdG
URV
UOC
UVIC
Abat Oliva
Ramón Llull
UIC

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària es va posar en marxa l’any 2010 per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria, i de contribuir a la detecció del talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

Eixos estratègics

Motivar i fomentar l’esperit emprenedor de la comunitat universitària catalana, potenciant un entorn favorable a la generació de vocacions empresarials.

Motivar i fomentar l’esperit emprenedor
Crear i impulsar idees innovadores

Crear i impulsar idees innovadores en els projectes empresarials sorgits en l’entorn universitari, afavorint xarxes de col·laboració i de negocis.

Créixer i consolidar iniciatives empresarials, fomentant la innovació i l'ús de noves tecnologies.

Créixer i consolidar iniciatives empresarials
Generar coneixement amb capacitat de subministrar recursos i dispositius

Generar coneixement amb capacitat de subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedoria universitària.

Activitats destacades
 

Xarxa d’Emprenedoria Universitària