Campus d'Estiu

 

El Campus d’Estiu és un camp de treball participatiu, desenvolupat amb l'objectiu de generar un clima de participació on els estudiants treballin amb l'objectiu comú de desenvolupar un projecte d'emprenedoria, orientat a donar la millor resposta possible a un repte concret (innovació social, necessitats de mercat...). 

S'hi aprendrà a treballar contra objectius de forma col·laborativa, competir, compartir experiències amb persones amb les mateixes inquietuds i, finalment, generar un treball d’alt valor en un període de temps força limitat, amb la intenció de potenciar actituds i aptituds emprenedores.

 

El I Campus d'Estiu tindrà lloc a Vic, els dies 12 i 13 de juliol de 2011.

 

Per a més informació, vegeu el menú desplegable.

 
© Copyright