My Business Game

My Business Game és un espai virtual d'aprenentatge que ofereix als estudiants la possibilitat de participar, de manera simulada, en un projecte d'innovació de productes i/o processos relacionats amb el seu propi perfil professional.

L'objectiu és apropar el món de l'emprenedoria a l'estudiant; posar-lo davant de situacions que el portin a fer front a problemes, la resolució dels quals requereixi identificar oportunitats de millora, analitzar opcions de canvi, prendre decisions fonamentades, aplicar un nou procediment, avaluar resultats... L'estudiant podrà formar-se en competències emprenedores i innovadores de comportament que integrin els coneixements i les habilitats necessàries.

Per accedir a My Business Game, feu clic aquí i comença a jugar!

 
© Copyright