Open Innovation

Actualment, en tota iniciativa emprenedora, es fa necessari desenvolupar avantatges competitius. Mitjançant la incorporació d'eines d'innovació i de la innovació oberta es fa possible capturar solucions i idees innovadores en forma d'idees, patents, tecnologies o productes.

El Programa Open Innovation és un programa formatiu en línia que engloba diverses píndoles formatives focalitzades en la creativitat i la innovació (creació de climes per a la innovació, selecció de les millors idees, estratègies d'innovació...).

L'objectiu és proporcionar l'accés a recursos en línia sobre innovació i creativitat que complementin altres processos formatius destinats a l'adquisició d'habilitats relacionades amb el món de l'emprenedoria.

Per participar en el programa, feu clic aquí. (actualment hi han: 0 cursos oberts)


 

 

 
© Copyright