Recerca

La Xarxa d'Emprenedoria Universitària ha desenvolupat diverses línies de recerca sobre aspectes clau de l'emprenedoria, obtenint-ne els següents resultats:

 

* EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI (Atles de l'Emprenedoria i la Innovació a Catalunya)

Enllaç al llibre per a descarregar.

 

* PROTOCOLS FUNDRAISING PER AL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA (Protocols Fundraising per a Entitats Públiques)

Enllaç al llibre per a descarregar o llegir en línia.

 

* EL CAPITAL HUMÀ COM A BASE D'UNA UNIVERSITAT EMPRENEDORA (Intencionalitat d'Emprendre a les Universitats)

 


* LA INFLUÈNCIA DELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE EN LA ORIENTACIÓ EMPRENEDORA INDIVIDUAL I LA INTENCIÓ D'EMPRENDRE (L'Emprenedoria Femenina a Catalunya)

 


 
© Copyright